Tập huấn kỹ năng thực hiện tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
Trong 02 ngày 05, 06/5, Báo Bắc Kạn tổ chức tập huấn kỹ năng thực hiện tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tham dự tập huấn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; học viên là những người làm báo, cộng tác viên tại cơ quan báo chí tỉnh, trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn.

Học viên trình bày ý tưởng sáng tạo tác phẩm báo chí.

Học viên trình bày ý tưởng sáng tạo tác phẩm báo chí.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng đã truyền đạt nội dung thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; những nội dung tuyên truyền trọng tâm, thường xuyên; một số nét tổng quát về công tác xây dựng Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam - Những nguyên tắc tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng; kỹ năng sáng tạo tác phẩm viết về xây dựng Đảng...

Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng trao đổi nghiệp vụ cùng Ban Biên tập, phóng viên Báo Bắc Kạn.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng trao đổi nghiệp vụ cùng Ban Biên tập, phóng viên Báo Bắc Kạn.

Nhà báo Lê Trọng Nghĩa, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Đông Bắc, Tạp chí Người Làm Báo (nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng) chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí nói chung và tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhà báo Lê Trọng Nghĩa, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Đông Bắc, Tạp chí Người Làm Báo trao đổi nghiệp vụ cùng các học viên.

Nhà báo Lê Trọng Nghĩa, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Đông Bắc, Tạp chí Người Làm Báo trao đổi nghiệp vụ cùng các học viên.

Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Chuyên đề - Chuyên san, Tạp chí Cộng sản truyền đạt kỹ năng viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.


Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Chuyên đề - Chuyên san, Tạp chí Cộng sản tặng sách cho Ban Biên tập Báo Bắc Kạn.

Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Chuyên đề - Chuyên san, Tạp chí Cộng sản tặng sách cho Ban Biên tập Báo Bắc Kạn.

Xem thêm