Tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội

Sáng 03/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ nghiên cứu, nắm bắt và điều tra dư luận xã hội cho hơn 150 cán bộ được phân công phụ trách công tác dư luận xã hội.

Sáng 03/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ nghiên cứu, nắm bắt và điều tra dư luận xã hội cho hơn 150 cán bộ được phân công phụ trách công tác dư luận xã hội.

Tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2020 cho hơn 150 học viên
Tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2020 cho hơn 150 học viên.

Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt 2 chuyên đề gồm: Một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội; phương pháp nắm bắt và điều tra dư luận xã hội. Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cộng tác viên dư luận xã hội các cấp, phát huy hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn công tác dư luận xã hội trong tình hình mới. Từ đó, tham mưu tốt cho cấp ủy đảng, chính quyền về công tác định hướng dư luận, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị./.

D.K 

Xem thêm