Tập huấn Nông nghiệp hữu cơ và Hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS)

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Trong 02 ngày (21 – 22/3), Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn - Trường Đại học Lâm Nghiệp tổ chức hội thảo tập huấn Nông nghiệp hữu cơ và Hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS).
Quang cảnh lớp tập huấn.
Quang cảnh lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn gồm 20 học viên gồm cán bộ Hội nông dân và giám đốc, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác tại huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Chợ Mới. Qua lớp tập huấn, học viên được trang bị kiến thức cơ bản về nông nghiệp hữu cơ; hệ thống đảm bảo chất lượng cùng tham gia (PGS), giúp các tổ hợp tác, hợp tác xã quản lý, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm ra thị trường; thực hành áp dụng kiến thức, kỹ năng được tập huấn vào sản xuất sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Đây cũng là tiền đề để tỉnh hình thành, xây dựng và phát triển các sản phẩm nông nghiệp theo hướng PGS bền vững, hiệu quả./.

Xem thêm