Tập trung nhân lực và thiết bị, tăng ca, tăng kíp, sớm hoàn thành các tuyến đường trọng điểm

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 21/02, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên và lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Ba Bể đi kiểm tra hiện trường, tiến độ thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh và tuyến giao thông xung quanh hồ Ba Bể.

Đoàn kiểm tra đã trực tiếp nắm bắt tình hình, khó khăn, vướng mắc của các nhà thầu, đơn vị thi công trong quá trình thực hiện. Nhìn chung, các gói thầu còn khối lượng lớn còn phải thực hiện nhà thầu đã tập trung nhân lực, thiết bị thi công ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Các hạng mục cầu cơ bản cẩu dầm xong, bê tông bề mặt, riêng cầu Khuổi Lò thuộc địa phận xã Đôn Phong do địa hình thi công phức tạp, sạt trượt và các đoạn tuyến số 11, từ Km29+300 đến Km33+500; đoạn tuyến số 12 từ Km33+500 đến Km37 phải thay đổi thiết kế, phương án thi công nên tiến độ còn chậm.

Đoàn kiểm tra tại vị trí thi công cầu Khuổi Lò thuộc địa phận xã Đôn Phong (Bạch Thông)

Đoàn kiểm tra tại vị trí thi công cầu Khuổi Lò thuộc địa phận xã Đôn Phong (Bạch Thông)

Đối với 2 dự án xây dựng hạ tầng giao thông xung quanh hồ Ba Bể và tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, các nhà thầu đang tập trung triển khai thi công, đã thảm nhựa được một số đoạn vòng quanh hồ Ba Bể. Thời tiết thuận lợi các nhà thầu sẽ tiến hành thảm tiếp.

Các hạng mục cầu có quy mô lớn trên tuyến cơ bản đã hoàn thành phần dầm, bê tông mặt cầu.

Các hạng mục cầu có quy mô lớn trên tuyến cơ bản đã hoàn thành phần dầm, bê tông mặt cầu.

Chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị thi công trong điều kiện thời tiết không thuận, địa hình hiểm trở, địa chất phức tạp, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc hoàn thiện các dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần có sự quyết tâm cao, tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công theo tinh thần 3 ca, 4 kíp, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong phương pháp thi công.

Tuyến đường vòng quanh hồ Ba Bể đã tiến hành thảm được một số đoạn.

Tuyến đường vòng quanh hồ Ba Bể đã tiến hành thảm được một số đoạn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương một số nhà thầu đã huy động nhân lực, thiết bị kịp thời ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, vì mục tiêu hoàn thành dự án đã có tinh thần quyết tâm cao. Đồng chí chỉ đạo ngay sau buổi kiểm tra Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông họp với các nhà thầu xây dựng các phương án thi công thật chi tiết từng ngày, có biện pháp mạnh đối với nhà thầu chây ỳ, không hoàn thành đúng tiến độ./.

Xem thêm