Thành phố Bắc Kạn biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Chiều 14/7, thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự và chỉ đạo có đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

Chiều 14/7, thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự và chỉ đạo có đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiên tiến
Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiên tiến.

5 năm qua, UBND thành phố đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; cụ thể hóa các quy định về công tác thi đua khen thưởng để đưa vào thực tiễn áp dụng.

Các phong trào thi đua đã diễn ra sâu rộng, đều khắp trong các tầng lớp Nhân dân, cơ quan, đơn vị… trong thành phố. Cụ thể như: Phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; phong trào “Thành phố Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và nhiệm vụ an sinh xã hội; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính; phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành địa phương trong thành phố đã tổ chức và phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, tỉnh phát động. Các phong trào thi đua được triển khai thực hiện có hiệu quả đã tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố.

Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức, đã kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. 5 năm qua, toàn thành phố đã có 1.148 lượt tập thể, gần 4.700 lượt cá nhân được các cấp, ngành công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên nhiều lĩnh vực.

Dịp này, thành phố Bắc Kạn đã biểu dương 35 tập thể và 44 cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ thi đua trong giai đoạn tiếp theo./.

D.K

Xem thêm