Thành phố Bắc Kạn trồng thí điểm dâu tây

Nhằm tích cực quay vòng sử dụng đất, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác, năm 2021, một số hộ dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã trồng thí điểm dâu tây, bước đầu được đánh giá phù hợp khí hậu, đất đai và quả chín ngọt.

Vườn dâu tây của HTX Dương Quang đang cho lứa quả đầu tiên, được đánh giá là phát triển tốt, quả ngọt.
Vườn dâu tây của HTX Dương Quang đang cho lứa quả đầu tiên.

Dâu tây được bà con trồng thí điểm trong nhà lưới ở các thôn, tổ như: Phiêng My, (phường Huyền Tụng) với hơn 5.000 cây; HTX Dương Quang (xã Dương Quang) trồn hơn 1.500 cây; một hộ dân ở thôn Bản Giềng (xã Dương Quang) trồng trong nhà lưới và trồng trên giá thể hơn 1.000 cây.

Theo đánh giá của các hộ dân, cây dâu tây khá phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, đất đai ở thành phố Bắc Kạn. Tuy nhiên chỉ phù hợp với thời tiết mát, lạnh, mùa hè cây kém phát triển hơn. Vì vậy, thời điểm phù hợp trồng dâu tây vào khoảng tháng 10 năm trước sau đó duy trì chăm sóc, thu hái đến tháng 2, tháng 3 của năm sau. Hiện nay một số vườn dâu tây đã bắt đầu cho những lứa quả đầu tiên, quả to và ngọt./.

Tùng Vân

Xem thêm