Thành phố Bắc Kạn xây dựng đô thị thông minh

“Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân về chuyển đổi số” là nhiệm vụ TP. Bắc Kạn đề ra nhằm hướng tới xây dựng đô thị thông minh.

Dự án “Trung tâm điều hành thông minh” (IOC) đang được thành phố Bắc Kạn triển khai xây dựng.
Dự án “Trung tâm điều hành đô thị thông minh” (IOC) đang được thành phố Bắc Kạn triển khai xây dựng.

Phát triển hạ tầng số, xây dựng chính quyền số

Về xây dựng chính quyền số, trước tiên thành phố nâng cao nhận thức của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh. Hiện “Trung tâm điều hành thông minh” (IOC) đang được thành phố triển khai xây dựng. Khi đi vào hoạt động, Trung tâm này sẽ tích hợp dữ liệu liên thông về nhiều lĩnh vực như: Y tế, văn hóa, giáo dục, dịch vụ du lịch, quy hoạch, đất đai, an toàn giao thông, trật tự đô thị, an ninh trật tự… Phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền; đáp ứng nhu cầu tra cứu, sử dụng thông tin, tiện ích dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin, truyền thông và khoa học công nghệ, thành phố đã phối hợp với VinaPhone, Viettel, Mobifone cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có thu phí. Tăng cường tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua Bộ phận một cửa. Nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, tăng tỷ lệ họp trực tuyến. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát vai trò người đứng đầu cấp ủy, UBND xã phường trong công tác chuyển đổi số.

Vận động xây dựng xã hội số

Trong việc xây dựng xã hội số, thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh tuyên truyền, lan toả tới người dân về việc tiện ích trong việc ứng dụng CNTT để tiếp cận các văn bản quy định, phong trào thi đua mà các cấp phát động. Vận động phổ cập điện thoại thông minh. Nâng cao tỷ lệ người dân có Hồ sơ sức khỏe điện tử. Vừa qua thành phố tạo mã QR-Code chứa tài liệu tuyên truyền vận động người dân hưởng ứng tích cực việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị gắn với xây dựng "Khu dân cư kiểu mẫu". Tổ chức tập huấn thí điểm cho một số tổ “Công nghệ số cộng đồng” cấp thôn và 8 tổ của UBND các xã, phường.

Đến nay, thành phố đã lắp 04 màn hình/bảng led để truyền thông tại các điểm công cộng. Hiện bảng led tại ngã tư đường Trường Chinh giao với đường Trần Hưng Đạo đang được thi công; màn hình led tại ngã ba Phiêng Luông (cũ) dự kiến triển khai đầu năm 2023. Hệ thống truyền thanh cơ sở đã được nâng cấp thông minh hơn với công nghệ “Truyền thanh ứng dụng CNTT”. Thay vì một bản tin phát chung cho tất cả các xã, phường, thì nay có thể lựa chọn nội dung phù hợp, phát riêng rẽ tại từng tổ dân phố.

Thúc đẩy phát triển kinh tế số

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp, HTX quảng bá sản phẩm nổi bật, sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử như Voso.vn, Postmart.vn... Qua đó, các thành phần kinh tế nhanh chóng nắm bắt công nghệ, tích cực quảng bá, tiêu thụ hiệu quả nhiều sản phẩm hàng hóa thông qua giao dịch điện tử.

Năm 2022, thành phố phấn đấu tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử đạt 5% trong tổng mức bán lẻ; tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giáo dục tại ngân hàng hoặc các hình thức được phép khác đạt từ 50%. Phấn đấu phổ cập hóa đơn điện tử; thúc đẩy chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở y tế, giáo dục…

Là trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh, thành phố Bắc Kạn có nhiều điều kiện thuận lợi để đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số so với các địa phương khác. Bên cạnh đó, công nghệ phát triển cũng đặt ra nguy cơ tội phạm, thông tin xấu độc trên môi trường mạng… Do vậy, cùng với tập trung xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số, thành phố sẽ tích cực đấu tranh với các loại hình tội phạm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, tạo động lực xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh trong thời gian tới./.

Đăng Bách

Xem thêm