Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ chì kẽm Cốc Lót, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ chì kẽm Cốc Lót, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem thêm