Thông cáo số 11 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Ngày 02/6/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; phương án đảm bảo cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014.

Ngày 02/6/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; phương án đảm bảo cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.


Phiên họp đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.


Trong buổi làm việc, đã có 47 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:


- Về kết quả thực hiện mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013;


- Nguyên nhân chủ quan, khách quan đối với các chỉ tiêu không đạt kế hoạch;


- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014; những hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế;


- Dự báo những tác động của tình hình diễn biến phức tạp ở biển Đông đến đến khả năng đạt được các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu năm 2014;


- Các nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới để đảm bảo hoàn thành mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2014, tập trung vào các giải pháp nhằm tăng tổng cầu, tăng cường nội lực của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giữ vững chủ quyền quốc gia;


- Các chính sách an sinh xã hội, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân;


- Vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia;


- Công tác quản lý công nhân các khu công nghiệp;


- Chiến lược phát triển kinh tế biển, các chính sách hỗ trợ ngư dân;


- Chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân;


- Chính sách phát triển, mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu…


Quốc hội đã nghe một số thành viên Chính phủ giải trình thêm về một số vấn đề nổi lên qua ý kiến của đại biểu Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.


Ngày 03/6/2014, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); buổi chiều, Quốc hội thảo luận hội trường về dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)./.


(Theo cpv.org.vn)

Xem thêm