Thông cáo số 12 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Ngày 03/6/2014, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Ngày 03/6/2014, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.


Trong buổi làm việc, đã có 21 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:


- Về chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân, nhiệm vụ thực hiện quyền tư pháp;


- Về tổ chức Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm;


- Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân;


- Về quản lý Tòa án nhân dân; quản lý Hội thẩm nhân dân;


- Về nhiệm vụ phát triển án lệ của Tòa án nhân dân tối cao;


- Về hiệu lực quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;


- Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án quân sự;


- Về các ngạch Thẩm phán; điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán và Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia;


- Về nhiệm kỳ của Thẩm phán; tuổi nghỉ hưu của Thẩm phán…


Ngày 04/6/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường./.


(Theo cpv.org.vn)

Xem thêm