Thông cáo số 19 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Ngày 11/6/2014, Quốc hội họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

Ngày 11/6/2014, Quốc hội họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

Từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 00, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp tục trả lời chất vấn trực tiếp của 3 đại biểu Quốc hội, tập trung vào các nội dung sau:

- Vấn đề nợ công, khả năng cân đối nguồn trả nợ và giải pháp giảm nợ công để bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia;

- Vấn đề quản lý đầu tư xây dựng cơ bản;

- Vấn đề cân đối thu-chi ngân sách nhà nước, kỷ luật tài khóa; giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng thuế;

- Việc quản lý vốn của Nhà nước trong mô hình đối tác công-tư; các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ;

- Việc đổi mới cơ chế tài chính của các cơ sở đào tạo nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, khắc phục tình trạng thất nghiệp;

- Công tác quản lý, kiểm soát giá thuốc;...

Trong quá trình chất vấn, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan.

Kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu một số vấn đề đề nghị Bộ trưởng tập trung giải quyết, khắc phục.

Từ 9 giờ 00 đến 15 giờ 00, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời chất vấn trực tiếp của 20 đại biểu Quốc hội, tập trung vào các nội dung sau:

- Việc triển khai thực hiện cải cách giáo dục: hoàn thiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo; đổi mới phương pháp đào tạo ngoại ngữ; đổi mới hình thức, mô hình đào tạo ở các cấp học; về mô hình đào tạo từ xa;

- Vấn đề chất lượng đào tạo hệ đại học, dạy nghề chưa phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên ra trường cao, gây lãng phí nguồn lực xã hội;

- Việc phân luồng học sinh sau trung học phổ thông, trung học cơ sở;

- Chính sách ưu đãi đối với sinh viên ngành sư phạm; việc đầu tư, quản lý, kiểm soát các trường sư phạm;

- Về chính sách cho học sinh dân tộc nội trú ; việc chậm triển khai thực hiện Nghị định số 82/2010/NĐ-CP về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Việc kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo;

- Việc giáo dục truyền thống, đạo đức, lịch sử đối với học sinh, sinh viên...

Trong quá trình chất vấn, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan.

Kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu một số vấn đề đề nghị Bộ trưởng tập trung giải quyết.

Từ 15 giờ 00 đến 17 giờ 00, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời chất vấn trực tiếp của 15 đại biểu Quốc hội, tập trung vào các nội dung sau:

- Việc triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

- Việc thẩm định để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật đối với các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ;

- Giải pháp khắc phục tình trạng “lợi ích nhóm, lợi ích ngành” trong các văn bản quy phạm pháp luật;

- Những hạn chế, bất cập trong công tác thi hành án dân sự; giải pháp khắc phục;

- Về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;…

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ năm, ngày 12/6/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Phiên họp sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp./.


(Theo cpv.org.vn)

Xem thêm