Thông cáo số 22 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII

Ngày 16-6-2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Ngày 16-6-2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Trong buổi thảo luận đã có 27 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Về phạm vi điều chỉnh; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội; Đoàn đại biểu Quốc hội; Ủy ban thường vụ Quốc hội; Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Các cơ quan thuộc Quốc hội...

Buổi chiều, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Sau đó, Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các Điều 4, Điều 44 và toàn văn Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Trong buổi thảo luận, đã có 17 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Việc quy định bảo hiểm y tế bắt buộc; Về trách nhiệm quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; Về quy định giảm mức cùng chi trả đối với thân nhân người có công với cách mạng, người thuộc hộ gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; Vấn đề thanh toán khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến, vượt tuyến...

Thứ ba, ngày 17-6-2014, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

(Theo cpv.org.vn)

Xem thêm