Thống nhất nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm do HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 03/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp để thống nhất nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm do HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; Ban Thường trực, lãnh đạo Văn phòng và các ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm do HĐND tỉnh bầu.

Đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm do HĐND tỉnh bầu.

Theo đó, căn cứ khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với 22 người, gồm: Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng các ban HĐND; Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch UBND; các Ủy viên UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản triển khai, hướng dẫn việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm do HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu.

Đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất với báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm do HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu. Theo đó, 22 người/chức danh được lấy phiếu tín nhiệm không có các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, chi tiêu công quỹ sai quy định. Thực hiện các quy định của Đảng, các trường hợp được lấy phiếu tín nhiệm có phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, gần gũi Nhân dân.

Bản thân người được lấy phiếu tín nhiệm và gia đình không vi phạm pháp luật, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các trường hợp được lấy phiếu tín nhiệm do HĐND tỉnh bầu được giới thiệu về sinh hoạt và giữ mối liên hệ với chi ủy và Nhân dân nơi cư trú cơ bản đã phát huy được tính tiền phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cũng như năng lực, kinh nghiệm thực tiễn trong việc đóng góp ý kiến với công việc chung của địa phương.../.

Xem thêm