Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Kạn năm 2023

BBK - Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, tỉnh Bắc Kạn kêu gọi ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2023.

Xem thêm