Thường trực HĐND tỉnh họp chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 16

Ngày 10/7, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Ngày 10/7, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Tham dự có các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về kết quả thẩm tra của các Ban HĐND đối với các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết, như: Báo cáo tổng hợp thẩm tra dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; Dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện trong năm 2020.

Qua thảo luận, đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đã nêu. Góp ý về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, Ban Kinh tế và Ngân Sách đề nghị: Đối với Quy hoạch tu bổ tôn tạo di tích quốc gia, xem xét lồng ghép với quy hoạch tỉnh Bắc Kạn; Hợp phần phát triển sản xuất và làm nhà cho thanh niên tách hộ thuộc Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Hà Hiệu có thể sử dụng nguồn vốn sự nghiệp...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp thảo luận của các đại biểu. Để chuẩn bị cho kỳ họp tới, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị đầy đủ nội dung, hoàn chỉnh các dự thảo tờ trình, báo cáo. Đối với một số tờ trình, dự thảo nghị quyết còn có ý kiến khác nhau, đề nghị UBND tỉnh, các Ban HĐND xem xét tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp để đề xuất, điều chỉnh báo cáo cho phù hợp theo quy định.

Dự kiến Kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tổ chức trong các ngày từ 16 - 17/7; thảo luận 19 tờ trình, 29 báo cáo và các dự thảo nghị quyết; nội dung chất vấn được trả lời bằng văn bản; phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Bắc Kạn./.

Bích Ngọc

Xem thêm