Thường trực HĐND tỉnh họp mở rộng tháng 7

Chiều 05/7, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đánh giá công tác tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh.

Chiều 05/7, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đánh giá công tác tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh.

Phiên họp đã thống nhất thông qua các tờ trình, báo cáo trình kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2020.
Phiên họp đã thống nhất thông qua các tờ trình, báo cáo trình kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2020.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Du- Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phương Thị Thanh- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Tại phiên họp, các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra đối với các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết sẽ trình tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, gồm: Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn; dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn; dự thảo Nghị quyết về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện trong năm 2020 (bổ sung); dự thảo Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/4/2018 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình MTQG gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh; dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 3 và Khoản 1 Điều 15 quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh…

Đại biểu thảo luận tại phiên họp.
Đại biểu thảo luận tại phiên họp.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, đại biểu đã trao đổi làm rõ và thống nhất một số nội dung còn vướng mắc và nêu ý kiến. Trong đó, tập trung thảo luận sâu về dự thảo Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Phiên họp dành thời gian đánh giá hoạt động của HĐND tỉnh tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7; thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 16; dự kiến nội dung giám sát chuyên đề năm 2021 của HĐND tỉnh; dự kiến đơn vị chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp; dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được gửi đến từ trước và sau Kỳ họp thứ 14; và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu đối với các vấn đề được thảo luận. Đồng thời đề nghị các cơ quan soạn thảo khẩn trương hoàn thiện các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, phải bảo đảm chất lượng, thời gian, tuân thủ đúng quy trình, thủ tục theo luật định./.
 

Xuân Nghiệp - Văn Lạ

Xem thêm