Thường trực Tỉnh ủy thống nhất một số nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Sáng 4.9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp Tiểu ban và các tổ giúp việc Tiểu Ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI để thống nhất một số nội dung nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh và dự thảo Nghị quyết đại hội trước khi in thành tài liệu phục vụ đại hội. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Sáng 4.9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp Tiểu ban và các tổ giúp việc Tiểu Ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI để thống nhất một số nội dung nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh và dự thảo Nghị quyết đại hội trước khi in thành tài liệu phục vụ đại hội. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp thêm một số ý kiến và thống nhất chỉnh sửa gọn lại phần mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015- 2020 của báo cáo chính trị, trong đó tập vào các chỉ tiêu lớn, trọng tâm của từng lĩnh vực, không đưa quá chi tiết như dự thảo hiện nay. Chỉnh sửa cho rõ hơn về một số nội dung đánh giá, chương trình trọng tâm... Về dự thảo nghị quyết đại hội cũng sẽ chỉnh sửa cho gọn, rõ ràng hơn.

Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp và chỉ đạo bộ phận soạn thảo thực hiện chỉnh sửa các văn kiện trước khi in ấn thành tài liệu phục vụ đại hội./.

P.V

Xem thêm