Tổng đàn vật nuôi giảm so với cùng kỳ năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm, công tác chăn nuôi của tỉnh Bắc Kạn phát triển chậm, tổng đàn vật nuôi giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác chăn nuôi của tỉnh Bắc Kạn phát triển chậm, tổng đàn vật nuôi giảm so với cùng kỳ năm 2019.

k
Tổng đàn trâu, bò, ngựa đạt 83% kế hoạch, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể: Tổng đàn trâu, bò, ngựa là 75.042 con, đạt 83% kế hoạch, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2019; đàn gia cầm 2.731.875 con, đạt 68% kế hoạch, bằng 128% so với cùng kỳ; đàn dê 23.042 con, đạt 60% kế hoạch, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2019; đàn lợn 202.461 con, đạt 61% kế hoạch, bằng 78% so với cùng kỳ.

Hiện nay giá lợn giống, thức ăn chăn nuôi tăng dẫn đến việc đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn; bên cạnh đó bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) bùng phát trở lại, gây ảnh hưởng đến kế hoạch tái đàn lợn trên địa bàn. Thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục chỉ đạo thực hiện tái đàn lợn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư lớn đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. Ngành Nông nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đa dạng hóa vật nuôi, trước mắt tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản để bù đắp thiếu hụt tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm./.

Bích Ngọc
 

Xem thêm