Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW

Sáng 25/8, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Chỉ thị số 16-CT/TW tổ chức Hội nghị  trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 08/5/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.
Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo, trong 10 năm qua, quy mô tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng nhanh qua các năm. Đến năm 2022 có 451 tổ chức, doanh nghiệp, cao hơn 2 lần so với thời điểm ban hành Chỉ thị. Thị trường tiếp nhận lao động ngày mở rộng và phát triển, từ 9 thị trường năm 2013 đến nay đã mở rộng 25 thị trường; đưa hơn 1 triệu lượt người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài, tăng gần 40% so với bình quân giai đoạn trước khi ban hành Chỉ thị, tạo việc làm cho khoảng từ 7-10% lực lượng lao động tăng thêm hằng năm. Thu nhập người lao động làm việc ở nước ngoài tương đối ổn định, bình quân 200 triệu đồng/người/năm…

Một số hạn chế còn tồn tại như: Công tác phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW tại nhiều cấp ủy còn mang tính hình thức; nhiều cấp ủy chỉ giao cho chính quyền triển khai thực hiện, không thể hiện được đúng yêu cầu của Chỉ thị là “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng”; công tác truyền thông tổ chức chưa rộng rãi, kịp thời đến người lao động; việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật còn chậm; công tác bảo hộ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài có lúc, có nơi còn chưa kịp thời…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần nhận thức cho đúng, cho đủ, đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Đổi mới công tác dạy nghề. Tăng cường công tác bảo hộ công dân đi làm việc ở nước ngoài…/.

N.V

Xem thêm