TP. Bắc Kạn tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của thành phố Bắc Kạn được thực hiện theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 01/3 đến 30/5 tổng điều tra khối doanh nghiệp, hành chính và đơn vị sự nghiệp; giai đoạn 2 từ ngày 01 đến 30/7 điều tra khối cá thể và tôn giáo.

ảnh: Điều tra viên thực hiện thu thập thông tin tại phường Đức Xuân
Điều tra viên thu thập thông tin tại phường Đức Xuân.

Trong giai đoạn 1, thành phố Bắc Kạn đã thực hiện điều tra, thu thập thông tin của hơn 450 doanh nghiệp, 72 đơn vị thuộc khối sự nghiệp và 16 đơn vị hiệp hội. Ngày 01/7, thành phố tiếp tục thực hiện tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2, để thu thập thông tin của gần 3.300 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Nội dung thông tin thu thập gồm: Kết quả sản xuất, kinh doanh, số lượng, quy mô và lao động, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị…

Để làm tốt cuộc tổng điều tra, Ban chỉ đạo thành phố đã huy động 27 điều tra viên thực hiện tại 8/8 xã, phường trên địa bàn. Đây là những cán bộ có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và sử dụng thành thạo các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại di động để thực hiện thu thập thông tin. Các nội dung điều tra được thiết kế trong các bảng hỏi điện tử (Web-form) và theo phiếu điện tử (Capi)./.

Tùng Vân

Xem thêm