TP. Bắc Kạn triển khai các giải pháp thu ngân sách

Dịch Covid-19 đang tác động mạnh đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Do đó, ngành Thuế thành phố sẽ đưa các giải pháp phù hợp ở từng thời điểm để đảm bảo công tác thu ngân sách năm 2022.

Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ chiếm tỷ lệ lớn của thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ chiếm tỷ lệ lớn của thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Năm 2022 thành phố Bắc Kạn được giao chỉ tiêu thu ngân sách hơn 188 tỷ đồng. Tính đến đầu tháng 3, ước tính thành phố đã thu được hơn 22,5 tỷ đồng, đạt gần 12% kế hoạch giao. Việc thu thấp đầu năm là do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn chỉ ở mức độ cầm chừng, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ thu ngân sách của địa phương. Bên cạnh đó, thành phố Bắc Kạn có tỷ lệ kinh doanh thương mại, dịch vụ chiếm tỷ lệ lớn trong thành phần kinh tế nên khi dịch bùng phát, số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng liên tục tăng cao. Một số nơi và nhiều tiểu thương, của hàng kinh doanh, khu sản xuất phải thực cách ly với người nhiễm Covid-19 nên đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu ngân sách trên địa bàn.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng, tác động nhiều đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của thành phố Bắc Kạn. Do đó, nguồn thu ngân sách sẽ có sự tác động mạnh, các nguồn từ sản xuất kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng dẫn tới hụt thu ngân sách. Để chủ động ứng phó với khả năng hụt thu ngân sách, Chi cục Thuế khu vực đã chủ động đánh giá tác động đến thu ngân sách nhà nước do dịch Covid-19 gây ra và khả năng hụt thu ngân sách trên địa bàn; thực hiện rà soát toàn bộ người nộp thuế trên địa bàn bị ảnh hưởng giảm thu; đề xuất, kiến nghị các cơ quan cấp trên có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đánh giá khả năng hụt thu ngân sách trên địa bàn, xây dựng nhiều phương án bù đắp hụt thu như thu từ đất, phí, lệ phí, thu khác ngân sách, thu phí bảo vệ môi trường khi thực hiện các dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách (san lấp mặt bằng tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, đường giao thông...). Tăng cường các biện pháp quản lý chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng online; chỉ đạo cương quyết việc quản lý thu thuế hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân, kinh doanh vận tải...

Ông Lê Đình Đồng- Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới cho biết: Song song với đó là triển khai đồng bộ, kịp thời, linh hoạt các giải pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2022; đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính thuế, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội bộ ngành; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác tài chính ngân sách, công tác thuế năm 2022 theo chỉ đạo của ngành, UBND các địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời kết hợp với những chính sách hỗ trợ về thuế, tháo gỡ các thủ tục hành chính cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận được nguồn lực để phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu, đảm bảo kế hoạch thu ngân sách./.

Duy Khánh

Xem thêm