Triển khai công tác cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số ngành Y tế

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 30/3, Sở Y tế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn lần thứ nhất năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, năm 2023 ngành Y tế Bắc Kạn đề ra các mục tiêu: 100% cán bộ, công chức của ngành sử dụng thư điện tử trong giao dịch nội bộ cơ quan Nhà nước. Bảo đảm 100% văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử, toàn bộ văn bản sẽ được ký số để trao đổi qua mạng trong các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc tại tất cả các đơn vị trực thuộc theo hướng hiệu quả hơn, có khả năng tích hợp và mở rộng. Đồng thời thực hiện số hóa 100% đối với các hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn...

Qua hội nghị, nhằm giúp công chức, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị trong ngành Y tế tỉnh hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại các đơn vị và đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân của công tác cải cách hành chính nhà nước nói chung và chấm điểm, xếp hạng cải cách hành chính nói riêng năm 2022 của ngành Y tế; đề ra nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện vị trí xếp hạng cải cách hành chính năm 2023 của ngành Y tế.../.

Xem thêm