Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp

Chiều 14/7, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Kạn họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh và Tổ giúp việc được quan tâm kiện toàn, bổ sung kịp thời, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ CCTP trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy, cơ quan nội chính, tư pháp và các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh cơ bản đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ CCTP theo Chương trình trọng tâm CCTP năm 2021 của tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương.

Chất lượng công tác tham mưu, đề xuất thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về CCTP trên địa bàn tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tư pháp trong hoạt động tư pháp được nâng lên rõ rệt. Việc tổ chức triển khai thực hiện và cụ thể hóa các nhiệm vụ CCTP để chỉ đạo, thực hiện ở cấp ủy, các cơ quan nội chính, tư pháp hai cấp đảm bảo phù hợp, thực hiện hiệu quả. Sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với hoạt động tư pháp luôn được tăng cường thường xuyên. Các cơ quan tư pháp cơ bản phối hợp hiệu quả, tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh đã góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCTP trong 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế như: Vẫn còn trường hợp án hoàn trả hồ sơ để điều tra, bổ sung nhiều lần; cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của một số cơ quan tư pháp chưa đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động tư pháp; chất lượng tư vấn pháp luật của các tổ chức nghề luật sư có lúc chưa đáp ứng yêu cầu, gây khó khăn cho người dân và cơ quan giải quyết…

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đã thông qua dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 03-QĐ/BCĐ ngày 10/5/2021 về thành lập đoàn kiểm tra đối với Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh; đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phương Thị Thanh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp và các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình trọng tâm công tác CCTP năm 2021. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các huyện, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Việt Bắc

Xem thêm