Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm

Chiều 20/7, các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Lục Do- Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Hoàng Lục Do- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy điều hành thảo luận.
Đồng chí Hoàng Lục Do- Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy điều hành thảo luận.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021. Tập trung tham mưu chỉ đạo công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phù hợp với thực tế. Tham mưu thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm 05 chức danh, bổ nhiệm lại 03 chức danh, giới thiệu kiện toàn 07 chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý…

Tham mưu cho cấp ủy thực hiện các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, trình cấp có thẩm quyền thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức. Thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 339 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên hơn 36.363 đồng chí. Công nhận đảng viên chính thức đối với 473 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt đảng đối với 955 lượt đảng viên…

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, làm rõ những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các huyện, thành ủy khẩn trương kiểm tra rà soát lại các kế hoạch cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy phương án kiện toàn, tổ chức sắp xếp bộ máy cho phù hợp thực tế. Quan tâm thực hiện các chỉ đạo của tỉnh về công tác quy hoạch cán bộ.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác quy hoạch cần được gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng, nhất là với đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Cần chủ động hơn trong việc tìm nguồn phát triển đảng, từ đó có kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng để vừa đảm bảo chỉ tiêu vừa đảm bảo chất lượng đảng viên…/.

Nông Vui

Xem thêm