Trợ giúp vốn phát triển kinh tế cho người chấp hành xong án phạt tù

0:00 / 0:00
0:00
Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn của NHCSXH Việt Nam. NHCSXH tỉnh Bắc Kạn đã và đang triển khai thực hiện chính sách mang tính nhân văn này trên địa bàn.

Theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023: Người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn, có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội do công an cấp xã lập và được UBND cấp xã xác nhận. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 05 năm.

NHCSXH tỉnh hướng dẫn khách hàng làm các thủ tục vay vốn theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

NHCSXH tỉnh hướng dẫn khách hàng làm các thủ tục vay vốn theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

Điều kiện vay vốn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh: Được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù đáp ứng các điều kiện nêu trên và ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động; có phương án vay vốn và được UBND cấp xã nơi thực hiện phương án xác nhận.

Ông Hoàng Văn Hậu, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Bắc Kạn trao đổi về nội dung triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ- TTg.

Quy định đối với vay vốn để đào tạo nghề: Mức vốn cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù. Đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù. Với cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Quyết định nêu rõ lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 902 người chấp hành xong án phạt tù. Trong đó, có 717 người hiện đang ở địa phương, có 28 người đủ điều kiện và có hồ sơ vay vốn. Dự kiến năm 2023 NHCSXH tỉnh giải ngân 2.140 triệu đồng.

Thời hạn cho vay theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg:

Đối với vay vốn để đào tạo nghề:

Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày người chấp hành xong án phạt tù bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ.

Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày người chấp hành xong án phạt tù nhận món vay đầu tiên cho đến ngày kết thúc khoá học, kể cả thời gian người chấp hành xong án phạt tù được các cơ sở đào tạo nghề cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có).

Thời hạn trả nợ được chia thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định, như sau:

Đối với các chương trình đào tạo có thời gian đào tạo không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 02 lần thời hạn phát tiền vay. Đối với các chương trình đào tạo khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay.

Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm:

Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng. Thời hạn cho vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định trên cơ sở căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn để thỏa thuận với khách hàng vay vốn./.

Xem thêm