[Trực tiếp] Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X

BBK - Sáng 11/12, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội. Báo Bắc Kạn tường thuật trực tiếp hoạt động này, mời quý độc giả theo dõi.

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, cử tri và Nhân dân có thể nêu ý kiến, kiến nghị qua số điện thoại: 02093.810.779.

11h48': Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đánh giá: Phiên chất vấn có 21 lượt ý kiến, tập trung 28 nhóm vấn đề, đã được giám đốc các sở: Nội vụ; Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội và 04 giám đốc sở khác cùng chia sẻ trả lời. Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ thêm các nội dung và trả lời chất vấn đối với các sở và trực tiếp trả lời chất vấn câu hỏi của các đại biểu.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu kết luận phiên chất vấn.
Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu kết luận phiên chất vấn.

Nhìn chung, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã bám sát thực tiễn, chất vấn và trả lời chất vấn với tinh thần xây dựng cao, phản ánh rõ những hạn chế, bất cập trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh, đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Đại biểu nêu câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vấn đề chất vấn. Đồng thời, các đại biểu có trao đổi, tranh luận để làm rõ thêm trách nhiệm cũng như giải pháp khắc phục.

Để thực hiện hiệu quả các giải pháp mà UBND tỉnh và giám đốc các sở ngành đã đề ra, nhằm khắc phục các hạn chế trong thời gian tới, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh và các ngành được chất vấn nghiêm túc tiếp thu, chủ động, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, tồn tại của ngành, lĩnh vực được đại biểu HĐND chất vấn…

Đại biểu HĐND tỉnh đánh giá chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Trả lời vấn đề đại biểu nêu, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng của tỉnh chưa cao là do chưa có nhiều lĩnh vực để có được giá trị gia tăng cao. Đầu tư công của Bắc Kạn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, tỉnh không có nhiều dự án lớn trên địa bàn. Sức mạnh nội sinh để tạo tăng trưởng còn ít. Năng lực tạo ra tăng trưởng của các doanh nghiệp còn hạn chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình trả lời các nội dung đại biểu HĐND tỉnh chất vấn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình trả lời các nội dung đại biểu HĐND tỉnh chất vấn.

Giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng bao gồm: Từng ngành lĩnh vực cần có giải pháp cụ thể. Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách. Thu hút các dự án đầu tư lớn vào tỉnh để tạo đột phá cho tăng trưởng. Hỗ trợ, thúc đẩy và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, HTX hoạt động có hiệu quả.

Về giải pháp để thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh đã thành lập tổ công tác đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, rà soát từng dự án, trách nhiệm của từng ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Tăng cường xúc tiến, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh nhà, tạo những cú hích cho phát triển. Hỗ trợ, hướng dẫn cho các nhà đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tỉnh, địa bàn, lĩnh vực. Tháo gỡ việc thiếu quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Tăng cường công tác cải cách hành chính phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Đại biểu nghe nội dung trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND tỉnh.
Đại biểu HĐND tỉnh theo dõi nội dung trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh đã có nghị quyết, chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo về phát triển du lịch. Hiện nay UBND tỉnh đã có ý kiến về xây dựng chính sách phát triển du lịch cộng đồng, năm sau có thể sẽ hoàn thiện. Bắc Kạn kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào du lịch của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch hồ Ba Bể, ATK Chợ Đồn... trên cơ sở đó tạo điều kiện để khai thác, phát triển du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi 17,7ha đất của Công ty Kim Sơn tại Khu Công nghiệp Thanh Bình. Một số giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm tranh chấp đất lâm nghiệp giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn và người dân.

11h22': Đại biểu Trịnh Tiến Dũng (TP. Bắc Kạn) chất vấn: Năm 2022, còn nhiều chỉ tiêu của tỉnh chưa đạt so với kế hoạch, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng. Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết nguyên nhân và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu năm 2023? Giải pháp để thu hút đầu tư du lịch trong những năm tới?

Đại biểu Đặng Thị Hảo (Ba Bể) hỏi: Giải pháp thu hồi 17,7ha đất của Công ty Kim Sơn tại Khu Công nghiệp Thanh Bình? Giải pháp giải quyết dứt điểm tranh chấp đất lâm nghiệp giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn và người dân?

Đại biểu đặt câu hỏi chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh.
Đại biểu Đặng Thị Hảo (Ba Bể) đặt câu hỏi chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh.

11h08': Chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình:

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tiếp thu, giải trình và nhấn mạnh một số nội dung liên quan đến các vấn đề đã được Giám đốc các sở: Nội vụ; Công thương; Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời tại phiên chất vấn. Nêu những nhóm giải pháp trọng tâm cho 3 lĩnh vực nói trên, cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh vai trò người đứng đầu và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

10h45': Đại biểu Trần Thị Thanh Hương (Ngân Sơn) hỏi: Tình hình sắp xếp Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện như thế nào? Đại biểu Lường Đức Thắng (Na Rì) hỏi về tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn và giải pháp?

Đại biểu nêu câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đại biểu HĐND tỉnh nêu câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về tình hình sắp xếp Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện, ông Đồng Văn Lưu cho biết: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện theo quy định được tối đa được 12 biên chế. Hiện các Trung tâm không đáp ứng đủ các tiêu chí. Nội dung này Sở xin tiếp thu và sẽ phối hợp với Sở Nội vụ để có phương án sắp xếp các Trung tâm này ở huyện cho phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Đại biểu Đồng Thị Vân Thoa (Pác Nặm) đặt câu hỏi chất vấn lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đại biểu Đồng Thị Vân Thoa (Pác Nặm) đặt câu hỏi chất vấn lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

10h35': Tiếp tục chất vấn Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đại biểu Hoàng Thị Lan (Ngân Sơn) hỏi: Giải pháp để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu giảm nghèo? Đại biểu Nguyễn Minh Hằng (Bạch Thông) phản ánh: Hiện số người nghiện trên địa bàn nhiều mà quy mô tiếp nhận của cơ sở cai nghiện chưa đáp ứng yêu cầu, giải pháp của ngành để quản lý hiệu quả người nghiện trên địa bàn?

Liên quan đến giải pháp giảm nghèo, ông Đồng Văn Lưu cho rằng: Các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững. Xác định giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo; thực hiện việc lồng ghép các nguồn vốn khác với vốn chương trình giảm nghèo…

Liên quan đến công tác quản lý người nghiện ma tuý trên địa bàn, ông Đồng Văn Lưu chia sẻ: Toàn tỉnh hiện chỉ có 01 cơ sở cai nghiện ma tuý, hằng năm tiếp nhận khoảng 150 người vào điều trị (trong năm 2022 có lúc đã phải tiếp nhận đến 180 người). Giải pháp về vấn đề này, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, báo cáo với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nâng cấp từ quy mô cơ sở từ 150 người lên khoảng 300 người cai nghiện ma tuý. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phê duyệt Đề án phát triển cơ sở vật chất cho các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, trong đó có cơ sở cai nghiện ma tuý. Đề xuất tăng thêm biên chế lao động cho cơ sở, từ đó nâng quy mô lên quản lý hơn 200 người nghiện…

10h28': Về giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Văn Lưu cho biết: Ngành sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục về tầm quan trọng của đào tạo nghề. Lựa chọn những đơn vị, doanh nghiệp có uy tín trên địa bàn tỉnh cũng như toàn quốc để giới thiệu xuống cơ sở đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện tốt các khâu trong đào tạo nghề, đặc biệt là khâu rà soát, bởi có rà soát tốt mới mang lại hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu.

Liên quan đến công tác quản lý người tâm thần trên địa bàn, ông Đồng Văn Lưu cho biết: Hiện ngành xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành Y tế và các ngành liên quan để quản lý người tâm thần. Trách nhiệm quản lý người tâm thần đầu tiên thuộc về gia đình, sau đó đến chính quyền, đặc biệt là đội ngũ y tế thôn, bản. Do đó cần có sự phối hợp sát sao để kịp thời phát hiện, lập hồ sơ người tâm thần và có những biện pháp quản lý, điều trị tiếp theo.

Đối với tình trạng xâm hại trẻ em gia tăng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết trong năm ngành nhận được 16 tin báo tố giác, kiến nghị liên quan đến xâm hại trẻ em. Giải pháp trong thời gian tới, ngành tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về quyền trẻ em. Kiến nghị ngành chức năng xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em.

Đối với việc giám định lại đối với người tham gia kháng chiến bi nhiễm chất độc hoá học, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chia sẻ: Hiện chưa có quy định về vấn đề khám giám định lại, giám định bổ sung bệnh tật đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng chế độ. Do vậy Sở không có cơ sở để hướng dẫn khám giám định bổ sung bệnh tật. Sở tiếp thu ý kiến của đại biểu và sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Đồng Văn Lưu.
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Đồng Văn Lưu.

10h12': Kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc với phần chất vấn và trả lời chất vấn của ông Đồng Văn Lưu, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đại biểu Hoàng Xuân Sơn (Chợ Mới) đặt câu hỏi chất vấn.
Đại biểu Hoàng Xuân Sơn (Chợ Mới) đặt câu hỏi chất vấn về tình trạng người tâm thần gây thảm án do không được quản lý, chữa bệnh đúng quy định.

Đại biểu Hoàng Văn Vĩnh (Na Rì) cho rằng: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn nhiều bất cập, như mất cân cân đối ngành nghề, chất lượng đào tạo chưa cao. Giải pháp của ngành để công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn thực sự có hiệu quả? Đại biểu Hoàng Xuân Sơn (Chợ Mới) hỏi: Số lượng người bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng, việc quản lý chưa chặt nên một số người tâm thần có hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự, giải pháp của ngành để khắc phục.

Đại biểu Âu Thị Hồng Thắm
Đại biểu Âu Thị Hồng Thắm (Na Rì) lo ngại trước số vụ xâm hại tình dục trẻ em gia tăng.

Đại biểu Âu Thị Hồng Thắm (Na Rì) nêu tình trạng xâm hại tình dục trẻ em gia tăng (năm 2022 có 22 vụ, tăng gấp 3 lần so với hai năm trước), giải pháp của ngành để giảm thiểu tình trạng xâm hại trẻ em? Người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, nhưng nay bệnh tình diễn biến nặng hơn, sức khỏe sa sút hơn thời điểm giám định, có được giám định lại để tăng mức trợ cấp không?

9h55': Kỳ họp giải lao...

9h49': Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đánh giá: Đã có 7 đại biểu chất vấn 8 vấn đề liên quan. Giám đốc Sở Công thương trả lời có trọng tâm. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Công thương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Tăng cường quản lý nhà nước về hoá chất, quản lý chặt chẽ vật liệu nổ đảm bảo an toàn đúng quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cụm công nghiệp, khi hoàn thành phải lựa chọn nhà đầu tư thứ cấp đủ năng lực. Kiểm soát thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán. Xúc tiến các hoạt động thương mại không chỉ trong tỉnh, ngoài tỉnh mà còn hướng tới xuất khẩu.

9h40: Chất vấn Giám đốc Sở Công thương Hoàng Hà Bắc, đại biểu Hoàng Minh Hải (Chợ Mới) hỏi về tiến độ triển khai thực hiện các dự án khu, cụm công nghiệp, giải pháp để thu hút nguồn đầu tư vào các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh? Lãnh đạo Sở Công thương đã thông tin vắn tắt về tiến độ đầu tư, xây dựng, hoạt động của các nhà đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Quang cảnh Kỳ họp.
Quang cảnh Kỳ họp.

9h26': Tiếp tục chất vấn lãnh đạo Sở Công thương, đại biểu Hà Thị Khánh (Chợ Đồn) hỏi: Sở đánh giá như thế nào về việc phát triển chợ truyền thống, chậm chuyển đổi mô hình tại chợ Trung tâm huyện Chợ Đồn? Giải pháp của ngành để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mô hình chợ trên địa bàn hiện nay. Giải pháp quản lý hoạt động sử dụng hoá chất đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn? Đại biểu Phan Văn Chín (Ngân Sơn) đề nghị làm rõ nguyên nhân các cửa hàng xăng dầu thời gian qua khan hiếm hàng và đóng cửa?

"Hoạt động quản lý sử dụng hóa chất còn yếu kém": Liên quan đến hoạt động quản lý việc sử dụng hoá chất, Giám đốc Sở Công thương Hoàng Hà Bắc cho biết: Trên địa bàn có một số đơn vị sử dụng hoá chất trong kinh doanh, một số đơn vị sản xuất hoá chất. Ngành thường xuyên kiểm tra công tác quản lý, tuy nhiên do đây là kiến thức chuyên sâu nên việc thực hiện chưa thực sự hiệu quả. Giám đốc Sở Công thương tiếp thu và khẳng định thời gian tới sẽ nỗ lực hơn trong quản lý lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Chợ Đồn nói riêng.

Đề xuất giải pháp tháo gỡ khan hiếm xăng dầu: Liên quan đến đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu: Giám đốc Sở Công thương cho biết: Trên địa bàn tỉnh hiện có 83 cửa hàng xăng dầu. Trong thời gian qua đã có tình trạng khan hiếm xăng dầu, ngành đã đưa ra những giải pháp tháo gỡ. Hiện nguồn cung xăng dầu đã đảm bảo cho thị trường. Giải pháp trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh đề nghị Bộ Công thương giảm thời gian điều chỉnh xăng dầu. Nhà cung ứng có mức chiết khấu phù hợp cho các cửa hàng. Cho phép mỗi cửa hàng xăng dầu có thể có 2 đến 3 nguồn cung ứng xăng dầu khác nhau. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các cửa hàng vi phạm.

9h23': Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Công Hoà giải trình thêm về việc triển khai thực hiện Đề án đưa điện về nông thôn. Cân nhắc, rà soát cân đối nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai đưa điện về các thôn bản chưa có điện.

9h10': Trả lời giải pháp để xoá thôn trắng về điện, Giám đốc Sở Công thương Hoàng Hà Bắc cho biết: Ngành đã tham mưu cho tỉnh, đôn đốc các cấp, ngành liên quan, khẩn trương thực hiện dự án đưa điện về nông thôn. Tham mưu cho các địa phương sử dụng nguồn vốn từ chương trình khác để đưa điện về các thôn chưa có điện. Phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai thực hiện chương trình đưa điện về các khu vực dân chưa có điện.

Đối với việc bình ổn giá, Giám đốc Sở Công thương Hoàng Hà Bắc khẳng định: Việc lưu thông hàng hoá hiện nay đang diễn ra thuận lợi, Sở đã tiến hành trao đổi với các nhà phân phối lớn để đảm bảo hàng hóa phục vụ nhu cầu của Nhân dân trong dịp Tết.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Hà Bắc.
Giám đốc Sở Công thương Hoàng Hà Bắc.

9h06': Chất vấn Giám đốc Sở Công thương Hoàng Hà Bắc:

 

Đại biểu Hoàng Thị Hồng (Bạch Thông) hỏi: Hiện toàn tỉnh còn 52 thôn bản chưa có điện, giải pháp của ngành để xoá thôn trắng về điện? Đại biểu Hà Minh Tú (TP. Bắc Kạn) hỏi: Giải pháp của ngành Công thương để bình ổn giá trong dịp Tết? Giải pháp để thực hiện Đề án Năng lượng tái tạo, năng lượng xanh?

9h00': Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đánh giá: Có 6 đại biểu đặt câu hỏi với 4 nhóm vấn đề: Biên chế, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp phòng, quản lý phần mềm, cải cách hành chính. Giám đốc Sở Nội vụ và các ngành liên quan đã trả lời hết ý kiến của các đại biểu nêu. Đồng chí yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện những nội dung thuộc trách nhiệm quản lý của ngành như tập huấn cán bộ quản lý cấp phòng, báo cáo kịp thời kết quả. Về tuyển dụng viên chức, Sở đã tham mưu cho tỉnh phân cấp về huyện, đề nghị Sở tham mưu chỉ đạo các đơn vị, huyện kịp thời thực hiện công tác tuyển dụng. Đề nghị đại biểu HĐND giám sát chính quyền cùng cấp thực hiện tốt công tác tuyển dụng viên chức trên địa bàn. Đối với phần mềm quản lý công chức bị lỗi cần có giải pháp khắc phục kịp thời.

8h53': Giải trình thêm một số nội dung liên quan đến tài chính của đơn vị sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Thị Hằng cho biết: Giải pháp quan trọng nhất là các đơn vị cần khẩn trương hoàn thành định mức kinh tế kỹ thuật; mức giá dịch vụ để nâng cao nguồn thu.

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Thị Hằng.
Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Thị Hằng.

8h50: Trả lời câu hỏi về giải pháp tăng chỉ số cải cách hành chính về lĩnh vực tiếp cận đất đai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Hoàng Thanh Oai cho biết: Năm 2022 chỉ số này tăng nhiều nhất trong các chỉ số. Sở nêu giải pháp gồm: Cập nhật các vị trí quy hoạch cấp tỉnh; tham mưu quy hoạch các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư; phối hợp xây dựng các vị trí cần quy hoạch trong quy hoạch cấp tỉnh để đẩy mạnh các dự án đầu tư; đẩy mạnh thông tin, hướng dẫn đến người dân và doanh nghiệp về các thủ tục liên quan đến đất đai…

Đại biểu HĐND tỉnh theo dõi chất vấn và trả lời chất vấn.
Đại biểu HĐND tỉnh theo dõi chất vấn và trả lời chất vấn.

8h38: Tiếp tục chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ, đại biểu Hoàng Thị Lan (Ngân Sơn) hỏi: Nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên? Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc hỏi: Giải pháp tham mưu thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn. Đại biểu Nguyễn Thị Hoà (Pác Nặm) hỏi: Giải pháp tiếp tục duy trì và tăng thứ bậc cải cách hành chính của tỉnh, đặc biệt là giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai?

Về nguyên nhân thiếu giáo viên, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Năm 2022 Bộ Chính trị ban hành quyết định giao biên chế công chức, viên chức cả nước. Theo đó số viên chức sự nghiệp của tỉnh Bắc Kạn giảm. Mặt khác do không tuyển dụng được giáo viên; một số huyện thông báo tiếp nhận giáo viên ở trong và ngoài tỉnh đến, không xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên. Sở đề nghị lãnh đạo tỉnh kiến nghị Trung ương bổ sung thêm biên chế ố giáo viên hàng năm cho tỉnh Bắc Kạn; các huyện cần tiếp tục tổ chức tuyển dụng giáo viên.

8h05': Đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Hội.

Đại biểu Lê Thị Hương đặt câu hỏi chất vấn.
Đại biểu Lê Thị Hương đặt câu hỏi chất vấn.

Đại biểu Lê Thị Hương (Chợ Mới) hỏi: Nguyên nhân, giải pháp khắc phục tăng biên chế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu?

Giám đốc Sở Nội vụ đưa ra một số giải pháp như: Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp quản lý. Tinh gọn bộ máy các đơn vị bộ phận công lập. Rà soát vị trí việc làm, đảm bảo một người đảm nhiệm nhiều việc hiệu quả. Nghiên cứu triển khai chính sách xã hội hoá đối với các lĩnh vực y tế, xã hội để giảm áp lực viên chức hưởng lương từ Nhà nước…

Đại biểu Hoàng Thị Hương (Na Rì) hỏi: Lộ trình giải quyết số cán bộ cấp xã còn dôi dư? Nguyên nhân và trách nhiệm của ngành liên quan đến việc chậm đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng.

Về lộ trình giải quyết số cán bộ cấp xã còn dôi dư, ông Lê Văn Hội cho hay: Hiện các huyện Na Rì và Chợ Mới còn dôi dư cán bộ cấp xã, Sở đã có lộ trình bố trí sắp xếp và sẽ bảo đảm sắp xếp xong trong năm 2024.

Đại biểu Nguyễn Đức Hiệp (Chợ Đồn) hỏi: Giải pháp khắc phục lỗi của phần mềm quản lý công chức.

Giám đốc Sở Nội vụ lý giải: Phần mềm Quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động được UBND tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư thực hiện. Đến nay gặp một số lỗi khai thác dữ liệu. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên bao gồm cả yếu tố chủ quan. Một số các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin về hồ sơ. Khách quan do quy định về quản lý CBCCVC có sự thay đổi, điều chỉnh. Giải pháp được ngành đưa ra là tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát, cập nhật thông tin CBCCVC và hợp đồng 68 trên Phần mềm QLCBCCVC bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất… Bộ Nội vụ yêu cầu cập nhật số liệu để ngày 27/12/2022 có thể liên thông hệ thống. Phần mềm chấm điểm cải cách hành chính gặp lỗi, Sở sẽ đề nghị Viễn thông tỉnh kiểm tra, khắc phục.
 

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Hội trả lời chất vấn.
Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Hội trả lời chất vấn.

7h58: Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, thực hiện chất vấn với tinh thần xây dựng; nêu câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào nội dung đại biểu quan tâm, bảo đảm thời gian quy định (thời gian nêu câu hỏi chất vấn của đại biểu không quá 02 phút). Trường hợp nội dung trả lời của thủ trưởng các sở, ngành chưa rõ hoặc chưa thoả đáng, đại biểu có thể tranh luận thêm; nội dung tranh luận không chỉ giữa đại biểu chất vấn với thủ trưởng các sở, ngành trả lời chất vấn, mà có thể mời thêm thủ trưởng các sở, ngành liên quan cùng trả lời, làm rõ nội dung chất vấn (thời gian đại biểu tranh luận không quá 05 phút).

Đề nghị thủ trưởng các sở, ngành trả lời chất vấn ngắn gọn, rõ ý, đúng trọng tâm, đúng vấn đề đại biểu HĐND tỉnh chất vấn, xác định rõ trách nhiệm, lộ trình, giải pháp khắc phục cụ thể thuộc trách nhiệm của ngành và trách nhiệm cá nhân. Đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm của các sở ngành liên quan, chủ toạ Kỳ họp mời thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, lãnh đạo UBND tỉnh cùng tham gia trả lời chất vấn.

Đại biểu HĐND tỉnh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Đại biểu HĐND tỉnh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

7h40': Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh khoá X.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa.

Trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh đã nhận được 56 ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, giao nhiệm vụ giải quyết. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri bảo đảm theo quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng, nguồn lực của địa phương. Trong đó, tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, trả lời: 56/56 ý kiến; tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, có văn bản trả lời cử tri: 56/56 ý kiến.

Đối với các kiến nghị về giải pháp đảm bảo an toàn giao thông như: Việc đảm bảo hành lang an toàn giao thông tại Quốc lộ 3 đi qua thôn Cốc Po, xã Thanh Thịnh (Chợ Mới); kiến nghị làm gờ giảm tốc trên tuyến Quốc lộ 3C tại những điểm tập trung đông dân cư, xây dựng hệ thống gờ giảm tốc tại khu vực ngã ba đường rẽ vào xã Yên Đĩnh cũ, các cơ quan chức năng đã tiếp thu, chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra thực tế hiện trường và có văn bản trả lời cử tri, trong đó giải thích, cung cấp đầy đủ thông tin, căn cứ pháp lý cho cử tri biết.

Đối với các kiến nghị liên quan đến quá trình thi công tuyến đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể như: Xem xét tìm bãi đổ thải hợp lý, hiện nay chưa có bãi đổ thải tập trung, do vậy đến mùa mưa dễ có nguy cơ đất đá trôi xuống ruộng của người dân. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đã có văn bản trả lời cử tri, trong đó tiếp thu các kiến nghị của cử tri và chỉ đạo các nhà thầu thi công khảo sát bổ sung các vị trí tập kết đất thừa (đổ thải) phù hợp và các vị trí người dân có nhu cầu cải tạo mặt bằng đảm bảo theo quy định…

7h31: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất trình bày Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết các ý kiến của cử tri từ trước và sau Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết từ Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X trở về trước.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất.

Báo cáo nêu: Đã có 150 ý kiến, kiến nghị trước và sau Kỳ họp thứ 9, các ý kiến tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: Giao thông - Thủy lợi 60 ý kiến, kiến nghị (40%); Đất đai - Tài nguyên - Môi trường 16 ý kiến, kiến nghị (10,7%); Nông lâm nghiệp 13 ý kiến, kiến nghị (8,6%); Điện lực - Viễn thông - Truyền thông 19 ý kiến, kiến nghị (12,7%); Chế độ, chính sách 12 ý kiến, kiến nghị (8%); lĩnh vực khác 30 ý kiến, kiến nghị (20%).

Qua giám sát, 150/150 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp thu, trả lời. Đã giải quyết được 120/150 ý kiến, kiến nghị. Còn 16 ý kiến đang giải quyết, 14 ý kiến chưa thể giải quyết do nguyên nhân khách quan.

Đối với các ý kiến, kiến nghị từ Kỳ họp thứ 6 trở về trước, đến thời điểm giám sát vẫn còn 01 ý kiến, kiến nghị của cử tri đang được UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, giải quyết.

Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đăng Bách - Nông Vui - Trần Tuyến

Tin liên quan:

Xem thêm