Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024)

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Xuân Giáp Thìn 2024, Đảng ta tròn 94 năm tuổi. 94 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục đổi mới, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Khắp các tuyến phố Bắc Kạn đều trang hoàng cờ hoa mừng Đảng, mừng xuân.

Khắp các tuyến phố Bắc Kạn đều trang hoàng cờ hoa mừng Đảng, mừng xuân.

Với tình cảm tự hào, phấn chấn, hòa chung không khí sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã và đang tích cực thi đua lập thành tích trên mọi lĩnh vực để kính dâng lên Đảng, lên Bác Hồ. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh triển khai thực hiện với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú và đạt được kết quả tốt, trọng tâm là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong xã hội; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Năm 2023, Tỉnh ủy Bắc Kạn chọn chuyên đề để triển khai việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Ngoài việc mỗi tổ chức, đảng viên đăng ký việc làm cụ thể, thiết thực trong làm theo, các cấp ủy, tổ chức đảng còn đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ (hằng tháng), sinh hoạt chuyên đề (hằng quý); duy trì sinh hoạt chào cờ, ghi danh “Người tốt, việc tốt”. Qua đó học và làm theo Bác đã trở thành việc làm tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong dịp Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

Ông Hoàng Văn Nghị, thôn Nà Ngò, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể treo cờ Tổ quốc để chào mừng Ngày thành lập Đảng, chào Xuân Giáp Thìn 2024.

Ông Hoàng Văn Nghị, thôn Nà Ngò, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể treo cờ Tổ quốc để chào mừng Ngày thành lập Đảng, chào Xuân Giáp Thìn 2024.

Bài viết của Tổng Bí thư được chia làm ba phần, phần đầu hệ thống lại từ sự ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phần thứ hai: Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Phần cuối của bài viết là Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Ngay khi bài viết được công bố đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Năm 2024 được xem là năm bản lề để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh. Vì thế đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên.
Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2023 và dự báo những thuận lợi để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, Bắc Kạn đã đề ra 24 chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tăng trưởng kinh tế 8% trở lên; GRDP bình quân đầu người/năm đạt 56 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.010 tỷ đồng; phát triển mới 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; tăng thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giải quyết việc làm mới cho 6.400 lao động; tỷ lệ giảm nghèo so với năm trước đạt 2 - 2,5%; chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tăng ít nhất 1 bậc so với năm 2023; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng ít nhất 1 bậc so với năm 2023…

Mừng Xuân mới, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn tự hào vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, phát huy những thành quả đã đạt được, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, sức sáng tạo của toàn dân, thực hiện tốt chuyên đề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn cho năm 2024 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra” để xây dựng Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững; chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Xem thêm