Từ hôm nay, miễn đăng kiểm lần đầu ô tô mới, giãn chu kỳ đăng kiểm ô tô cũ

BBK - Từ ngày hôm nay (22/3), các loại xe ô tô mới được miễn đăng kiểm lần đầu; tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm.

Xem thêm