Từ ngày 15/8/2023, tăng tuổi nghỉ hưu của Công an nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Luật Công an nhân dân sửa đổi 2023, có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Kạn tại Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật và các môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ CAND năm 2023.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Kạn tại Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật và các môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ CAND năm 2023.

Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm 2 năm. Riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng 5 năm, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá tăng 3 năm.

Hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân quy định ở khoản 1 Điều 30 như sau: Hạ sĩ quan: 47; Cấp úy: 55; Thiếu tá, Trung tá: Nam 57, nữ 55; Thượng tá: Nam 60, nữ 58; Đại tá: Nam 62, nữ 60; Cấp tướng: Nam 62, nữ 60.

Trường hợp đơn vị công an có nhu cầu, sĩ quan nếu có đủ phẩm chất, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng không quá 62 đối với nam và 60 đối với nữ.

Trường hợp đặc biệt, sĩ quan CAND có thể được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 đối với nam và hơn 60 đối với nữ theo quyết định của cấp có thẩm quyền./.

Xem thêm