UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 24/7/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Công điện về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

 
 

Xem thêm