UBND tỉnh chuẩn bị báo các cáo, tờ trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII

UBND đã tổ chức cuộc họp mở rộng để hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình để trình ra HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8 sắp tới. Đồng chí Lý Thái Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

UBND đã tổ chức cuộc họp mở rộng để hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình để trình ra HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8 sắp tới. Đồng chí Lý Thái Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

UBND tỉnh chuẩn bị báo các cáo, tờ trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII ảnh 1

Đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá VIII, gồm: Báo cáo về tình hình phát triển KT- XH, bảo đảm AN- QP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm; Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm; Báo cáo của UBND tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; Báo cáo các nguồn vốn được bổ sung và tình hình phân bổ các nguồn kinh phí chưa giao chi tiết từ đầu năm; Tờ trình của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình của UBND tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật; Tờ trình của UBND tỉnh về việc thông qua Đề cương định hướng nội dung xây dựng hương ước ở thôn, bản, tổ dân phố; Tờ trình của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2014.


Các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá VIII, trên cơ sở những ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung một số nội dung, cụ thể: Về tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm nhiều đại biểu đề nghị bổ sung các biện pháp tăng cường thu nội địa để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách địa phương năm 2014. Về Báo cáo quyết toán Ngân sách năm 2013 các đại biểu cũng đề nghị phải làm rõ kết dư các khoản, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Đối với tờ trình của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn khi đi điều tra tại các huyện, thị xã, đồng thời đề nghị cần thay đổi, sắp xếp một số từ, cụm từ để phù hợp, chặt chẽ…


Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu trong việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình. Đồng thời, cũng đề nghị các đơn vị soạn thảo trên cơ sở những ý kiến đóng góp của đại biểu sớm hoàn thiện các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá VIII./.
 

Xuân Nghiệp

Xem thêm