UBND tỉnh họp phiên tháng 7/2021

Sáng 02/7, UBND tỉnh Bắc Kạn họp phiên tháng 7/2021 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí: Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nông Quang Nhất- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội gắn với an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, kinh tế - xã hội của tỉnh được duy trì ổn định, kinh tế tăng trưởng khá với tốc độ 4,21%, kết quả một số lĩnh vực đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ năm 2020, như: Công nghiệp tăng 7,11% so với cùng kỳ 2020; kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 25,6% so với kế hoạch đề ra; thu ngân sách tăng 30,7% so với cùng kỳ; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác chăm sóc sức khỏe, lao động, việc làm, giảm nghèo được quan tâm, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỉnh đã chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo ổn định sản xuất, phấn đấu thực hiện mục tiêu kép.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số diện tích cây trồng chính thực hiện không đạt kế hoạch giao. Tổng đàn vật nuôi thấp so với kế hoạch, bệnh viêm da nổi cục bùng phát, dịch tả lợn châu Phi tái phát trở lại; tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin còn thấp so với kế hoạch đề ra. Một số sản phẩm công nghiệp chế biến lâm sản đạt thấp như, gỗ xẻ đạt 37,61% kế hoạch; miến dong đạt 33,77% kế hoạch. Tiến độ giải ngân nguồn vốn năm 2021 đạt thấp (tính đến ngày 17/6 giải ngân được 9,5% kế hoạch vốn đã phân bổ); việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, nhất là xây dựng nông thôn mới còn chậm…

Trong 6 tháng cuối năm 2021, UBND tỉnh xác định tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 02a-NQ/TU ngày 08/12/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn. Tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo kịp thời, thống nhất với thực tiễn của tỉnh. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã giao tại Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”; vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện “mục tiêu kép”, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã giao.

Cùng với việc tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, phiên họp đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh, gồm: Dự thảo báo cáo dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình dự thảo Nghị quyết bổ sung về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021; Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh…

Phiên họp đã xem xét một số dự thảo báo cáo, dự thảo Quyết định thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, toàn tỉnh cần cố gắng phấn đấu đạt các chỉ tiêu năm 2021 đề ra, tạo đà cho các năm tiếp theo. Đề nghị các ngành, địa phương rà soát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; quyết tâm hơn nữa trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm phát triển các hợp tác xã; thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến với Bắc Kạn; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị tốt để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc; hoàn thành chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 và thực hiện tốt việc sắp xếp bộ máy hành chính; tập trung cao độ, chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp thứ 2, thứ 3 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ tư…/.

N.V-Văn Lạ

Xem thêm