Viện KSND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Cuộc thi "Viết Luận tội và Kiến nghị" năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biển mang tính đột phá về tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa khai mạc Cuộc thi “Viết Luận tội và Kiến nghị” cho cán bộ, kiểm sát viên của hai cấp Kiểm sát.

Sau lễ khai mạc cuộc thi, 61 thí sinh bước vào các phần thi như: Viết Luận tội; kỹ năng phát hiện vi phạm và xây dựng kiến nghị thông qua các bản án cụ thể…

Các thí sinh bước vào các phần thi ngay sau lễ khai mạc. Việc chấm thi, trao giải sẽ được tiến hành trong tháng 10/2023.

Các thí sinh bước vào các phần thi ngay sau lễ khai mạc. Việc chấm thi, trao giải sẽ được tiến hành trong tháng 10/2023.

Đây là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 01/12/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Cuộc thi còn nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào tự học tập nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của Nhà nước, của ngành như: Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015…,. Qua cuộc thi, giúp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên nâng cao hiểu biết và kỹ năng về nghiệp vụ kiểm sát, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới./.

Xem thêm