Vườn Quốc gia Ba Bể chủ động các điều kiện để trồng rừng sản xuất ở vùng đệm

Đây là năm thứ hai Vườn quốc gia Ba Bể triển khai trồng rừng sản xuất tại vùng đệm theo các chương trình, chính sách trồng rừng của nhà nước.  Hiện nay, đơn vị đang chủ động hoàn thiện các điều kiện như giống, thiết kế, xử lý thực bì... để bước vào vụ trồng rừng 2011.

Đây là năm thứ hai Vườn quốc gia Ba Bể triển khai trồng rừng sản xuất tại vùng đệm theo các chương trình, chính sách trồng rừng của nhà nước.  Hiện nay, đơn vị đang chủ động hoàn thiện các điều kiện như giống, thiết kế, xử lý thực bì... để bước vào vụ trồng rừng 2011.

Năm 2011, Vườn có kế họach trồng mới 314 héc ta rừng sản xuất theo Quyết định 147 của Chính phủ. Để thực hiện đạt kế hoạch đề ra, Vườn đã chủ động tổ chức thực hiện triển khai các bước cho việc trồng rừng với sự tham gia của người dân các xã vùng đệm của Vườn.

Chăm sóc cây giống phục vụ cho vụ trồng rừng năm 2011 tại Vườn quốc gia Ba Bể.
Chăm sóc cây giống phục vụ cho vụ trồng rừng năm 2011 tại Vườn quốc gia Ba Bể.

Người dân tham gia trồng rừng sẽ được hỗ trợ cây giống, công trồng, chăm sóc và phân bốn với mức hỗ trợ khoảng 4 triệu đồng/héc ta. Đến thời điểm này, Vườn đã hoàn thành khâu thiết kế, nhân dân tham gia trồng rừng tại các địa phương đang phát thực bì và chuẩn bị cuốc hố.

Ông Nông Thế Diễn – Giám đốc Vườn quốc gia cho biết: toàn bộ diện tích rừng trồng mới năm nay sẽ triển khai tại 4 xã là: Đồng Phúc, Quảng Khê, Hoàng Trĩ và Khang Ninh. Đã có 399 hộ, tại 30 thôn thuộc bốn xã trên đăng ký tham gia trồng rừng, bình quân mỗi hộ đăng ký trồng mới khoảng 0,7 héc ta.

Để giúp người dân trồng rừng đúng kỹ thuật và đảm bảo tỷ lệ sống cao thì ngay từ khâu phát thực bì, cuốc hố, Vườn đã phân công cán bộ kỹ thuật toả xuống các thôn tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng cho người dân.

Về cây giống, từ cuối tháng 11/2010 Vườn đã triển khai xây dựng một vườn ươm trung tâm với số lượng hơn 50 vạn cây mỡ và các vườn ươm vệ tinh, đáp ứng đủ cây giống cho vụ trồng rừng này. Tổng số cây giống hiện nay tại các vườn ươm của Vườn quốc gia Ba Bể có khoảng 90 vạn cây mỡ.

Theo quan sát thực tế tại các vườn ươm cho thấy, cây giống phục vụ cho vụ trồng rừng năm nay phát triển khá tốt. Cây mỡ đang phát triển ở giai đoạn từ 3 đến 4 lá, cao khoảng 6 cm.

Thời gian này, Vườn đã hợp đồng vụ việc từ 6 đến 7 lao động để chăm sóc các vườn ươm. Một cán bộ Vườn quốc gia Ba Bể cho biết: hiện nay số lao động mà Vườn hợp đồng vụ việc chủ yếu làm các công việc như: đảo bầu và làm cỏ, xới gốc và phá váng đảm bảo cây con tại các vườn ươm phát triển tốt. Cán bộ kỹ thuật của Vườn cũng được phân công, theo dõi để hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng của sâu, bệnh, thời tiết đến lượng cây giống phục vụ cho vụ trồng rừng.

Dự kiến đến cuối tháng 5/2011 lượng cây giống sẽ đạt tiêu chuẩn xuất vườn ươm, cung cấp cho nguời dân trồng rừng và phấn đấu trong tháng 6/2011 sẽ hoạt thành kế hoạch trồng rừng tại vùng đệm.

Phía lãnh đạo Vườn cho biết thêm: trong 5 năm gần đây, Vườn quốc gia Ba Bể, ngày càng chịu nhiều tác động của con người, khiến cho hệ sinh thái vườn có nguy cơ bị phá vỡ và nhiều lâm thổ sản quý bị đe dọa. Nguyên nhân chính của tình trạng trên là dân số vùng lòng hồ có hướng gia tăng, hiện trong vùng lõi của Vườn quốc gia hiện có hàng nghìn nhân khẩu sinh sống.

Do vậy, chủ động triển khai tốt trồng rừng sản xuất tại các vùng đệm với sự tham gia của người dân sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn hệ sinh thái hồ Ba Bể, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống cho cộng đồng dân cư đang sinh sống tại khu vực vùng lõi, vùng đệm của Vườn quốc gia Ba Bể.

Được biết, trong năm 2010 thông qua Chương trình 30 và các chương trình trồng rừng khác của nhà nước, Vườn quốc gia Ba Bể đã tổ chức cho nhân dân các xã vùng đệm trồng mới được 200 héc ta rừng sản xuất./.

XL - HT

Xem thêm