Xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 02/8, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế" tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. 
Phiên họp tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến toàn quốc. Trong ảnh: Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Phiên họp tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến toàn quốc.

Trong ảnh: Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đạo xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế" chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Tham dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo.

Ngày 10/4/2013, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế. Triển khai Nghị quyết 22 trong 10 năm qua góp phần đưa đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, góp phần khẳng định rõ đánh giá của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, đề xuất chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới.

Đại biểu nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp

Đại biểu nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Phải nỗ lực tạo các điều kiện thuận lợi hơn nữa cả về cơ chế, chính sách và nguồn lực để phát huy vai trò trung tâm của người dân và doanh nghiệp. Hội nhập quốc tế vừa là cơ hội, vừa có thách thức. Hội nhập trên các lĩnh vực phải gắn kết chặt chẽ, bổ trợ cho nhau, triển khai nhịp nhàng, đồng bộ, trong đó hội nhập kinh tế vẫn là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế. Cần chủ động nâng cao năng lực thể chế, xây dựng chính sách trong nước theo kịp các cam kết của hội nhập và sự thay đổi của môi trường quốc tế.

Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ công tác tổng kết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Ngoại giao - Cơ quan Thường trực, Tổ Biên tập và các cơ quan liên quan xác định các công việc, nhiệm vụ, nội dung, lộ trình… cụ thể để chuẩn bị tổng kết sâu, đưa ra giải pháp sát thực, hiệu quả./.

Xem thêm