Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Bắc Kạn (13/4/1947-13/4/2022)

Xây dựng lực lượng nòng cốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

Những năm qua, LLVT tỉnh Bắc Kạn luôn thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kíp trực phòng không nhân dân Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập phương án đánh địch đột nhập đường không.
Kíp trực phòng không nhân dân Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập phương án đánh địch đột nhập đường không.

Những năm qua, LLVT tỉnh Bắc Kạn luôn thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để có được kết quả đó, LLVT tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về “khu vực phòng thủ”; Nghị quyết số 28 (Hội nghị TW8 - khóa XI) về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Bên cạnh đó, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh, chiến đấu của LLVT tỉnh; kịp thời bổ sung, kiện toàn, hoàn chỉnh, luyện tập các phương án chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đồng thời thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, nâng cao trình độ chỉ huy, quản lý của đội ngũ cán bộ các cấp.

Cùng với sắp xếp biên chế, huấn luyện và xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng chính trị, số lượng phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn dự bị động viên của tỉnh thực hiện đăng ký, quản lý nguồn động viên bảo đảm chất lượng, đúng chuyên ngành quân sự, gọn địa bàn để tiện quản lý và huy động. Kết quả là đã huy động, bàn giao đủ 100% quân nhân dự bị cho các đơn vị theo chỉ tiêu được giao. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng được chú trọng.

Năm 2021, đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được 51 lớp với 2.190 đồng chí; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2020-2021 cho 8.147 học sinh, sinh viên; năm học 2021- 2022 cho 8.676 học sinh, sinh viên. Duy trì nghiêm túc chế độ trực; thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bổ sung đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh với 2 đơn vị cùng tham gia là huyện Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn. Kết quả được Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu đánh giá Đảng bộ, chính quyền tỉnh, thành phố Bắc Kạn, huyện Bạch Thông, LLVT nhân dân tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021; chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức diễn tập cấp xã cho 29/29 cơ sở đạt 100% kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 37-CT/ĐUQSTW của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về nội dung biện pháp xây dựng chính quy; Chỉ thị 917/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn số 824 của Tổng cục Chính trị về tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện...

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm xây dựng và từng bước hoàn thiện, đến nay hệ thống doanh trại các cơ quan, đơn vị đã tương đối khang trang sạch đẹp. Hệ thống biển bảng trong doanh trại được thiết kế thống nhất theo quy định. Trật tự nội vụ vệ sinh được duy trì nghiêm túc (năm 2021 Ban CHQS huyện Chợ Mới tham gia hội thi Doanh trại chính quy “sáng, xanh, sạch, đẹp” cấp Quân khu đạt giải Nhì).

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng phát huy sức mạnh của các tổ chức trong đơn vị để quản lý, giáo dục rèn luyện bộ đội, đặc biệt là tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các tổ chức Đảng, vai trò xung kích, nòng cốt của lực lượng Đoàn Thanh niên, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên thường xuyên theo dõi kiểm tra, uốn nắn kịp thời những đồng chí có dấu hiệu vi phạm kỷ luật và những cán bộ, chiến sĩ nhận thức yếu kém về kỷ luật, pháp luật, qua đó, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng cao.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh. Đồng thời, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tiếp tục xây dựng lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh, chất lượng chính trị ngày càng cao; đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và  an ninh cho các đối tượng; thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; tích cực thực hiện phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”…; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Đại tá Triệu Văn Thập- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh

Xem thêm