Xem xét nhân sự bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể

Chiều 26/02, Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ đi luân chuyển đã họp để nghe các nhân sự dự kiến xem xét giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể bảo vệ chương trình hành động.

Chiều 26/02, Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ đi luân chuyển đã họp để nghe các nhân sự dự kiến xem xét giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể bảo vệ chương trình hành động.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bắc Kạn chủ trì.

Ứng viên Đặng Thị Anh Thơ trình bày chương trình hành động trước Hội đồng tư vấn
Ứng viên Đặng Thị Anh Thơ trình bày chương trình hành động trước Hội đồng tư vấn.

Nhân sự dự kiến xem xét giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể gồm 2 người đó là: Ông Trung Ngọc Mẫn- Chánh Văn phòng Huyện ủy Ba Bể và bà Đặng Thị Anh Thơ- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ba Bể.

Hội đồng tư vấn đã nghe 2 ứng viên trình bày chương trình hành động với những giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm đưa hoạt động của địa phương đạt hiệu quả cao nếu được bổ nhiệm. Tiếp đó, ứng viên sẽ phải trả lời các câu hỏi mà thành viên Hội đồng tư vấn đặt ra.

Sau khi nghe chương trình hành động và trả lời các câu hỏi của ứng viên, các thành viên của Hội đồng tư vấn sẽ tổ chức họp để đưa ra những đánh giá, kết luận. Kết quả đánh giá của Hội đồng tư vấn là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm./.

N.V

Xem thêm