Ba Bể tập trung thực hiện các giải pháp phát triển KT-XH năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trên cơ sở kết quả năm 2022 và căn cứ mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Ba Bể tập trung thực hiện các giải pháp đã đề ra, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy Ba Bể chia sẻ việc thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện.

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy Ba Bể chia sẻ việc thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự cố gắng khắc phục khó khăn của Nhân dân, kết quả các mặt công tác của huyện đạt được kết quả tích cực. Trong năm có 34/45 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được chú trọng.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm còn một số hạn chế, tồn tại như: Còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch; tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện cao; việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, công tác nắm tình hình tư tưởng, đời sống của Nhân dân ở một số đơn vị, địa phương có lúc chưa kịp thời.

Phát huy thế mạnh du lịch hồ Ba Bể là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Ba Bể năm 2023

Phát huy thế mạnh du lịch hồ Ba Bể là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Ba Bể năm 2023

Năm 2023, huyện Ba Bể tiếp tục đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 56 tỷ đồng. Trồng rừng 415ha. Phấn đấu 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Có thêm 08 sản phẩm trở lên được chứng nhận OCOP đạt 3 sao, trong đó có 01 sản phẩm trở lên đạt 4 sao. Thành lập mới 03 hợp tác xã. Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt trên 90%, riêng nguồn vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023 đạt 100%. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn tại trung tâm huyện 100%. Có 02 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 90%...

Theo đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy Ba Bể: Huyện đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy tinh thần đoàn kết, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp; phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương nhằm nâng cao hơn nữa đời sống mọi mặt của người dân, nhất là khu vực nông thôn; phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa trên địa bàn huyện. Bám sát cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc để tháo gỡ.

Mặt khác, huyện triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia. Sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích các nguồn vốn đầu tư. Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu và chống thất thu ngân sách nhà nước. Tăng cường phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm công nghiệp có lợi thế như: Chế biến nông, lâm sản, khai thác và chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, phát huy thế mạnh du lịch hồ Ba Bể. Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, củng cố quốc phòng – an ninh; chú trọng nâng cao chất lượng công tác văn hóa, y tế, giáo dục./.

Xem thêm