Bắc Kạn chú trọng công tác điều động, luân chuyển cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Xác định rõ điều đó, những năm qua Bắc Kạn luôn đặc biệt quan tâm tâm đến công tác cán bộ, trong đó có điều động, luân chuyển cán bộ.
Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Hữu Bường, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Hữu Bường, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại huyện Chợ Mới, căn cứ các Quy định về công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hoá các quy định phù hợp với địa phương thông qua việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; Quy định tiêu chuẩn đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền quản lý của huyện; Quy định về giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và các văn bản hướng dẫn khác. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra ban hành quy định việc thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng theo quy định.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện tiến hành điều động, bổ nhiệm, kiện toàn đối với 12 chức danh lãnh đạo, quản lý như: Điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; điều động Bí thư Huyện đoàn giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; điều động đồng chí Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy đến nhận công tác tại Hội Nông dân huyện giữ chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện khoá V…

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 29 tháng 9 năm 2021 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026; ban hành Quy định số 936-QĐ/TU, ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện, khuyến khích bố trí một số chức danh khác không là người địa phương gắn với chủ trương luân chuyển, điều động giữ vị trí phù hợp với chức danh quy hoạch giữa các địa phương và giữa các ngành, lĩnh vực khác nhau nhằm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, trưởng thành, vững vàng hơn trong công tác, nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo toàn diện đối với cán bộ chủ chốt và dự nguồn cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, luân chuyển 185 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện quy trình điều động, luân chuyển, tiếp nhận, chỉ định, bổ nhiệm đối với 34 cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó nhiều cán bộ, lãnh đạo là điều động, luân chuyển từ đơn vị khác đến như: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Bí thư Huyện ủy Ba Bể; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn; Giám đốc Sở Công thương; Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn; Phó Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông…

Đây chính là hành động thiết thực của tỉnh Bắc Kạn trong triển khai, thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ nhằm tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, giúp cho cán bộ có thêm kiến thức thực tế và phát triển nhanh, toàn diện hơn hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp tại tỉnh Bắc Kạn đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh…/.

Xem thêm