Bắc Kạn hưởng ứng Giờ Trái đất 2023

BBK - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 08/3/2023 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm