Bắc Kạn: Đảm bảo hiệu quả hoạt động tài trợ quy hoạch

Bài 1: Bãi bỏ nhiều tài trợ quy hoạch đảm bảo phù hợp với quy định mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Vừa qua, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện bãi bỏ một số văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ quy hoạch và các nội dung liên quan để đảm bảo theo đúng quy định mới, nâng cao hiệu quả công tác tài trợ quy hoạch trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Bắc Kạn bãi bỏ khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết tại huyện Chợ Mới.

Tỉnh Bắc Kạn bãi bỏ khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết tại huyện Chợ Mới.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã quyết định bãi bỏ các văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ quy hoạch kể từ ngày 24/11/2022. Cụ thể, bãi bỏ 7 văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ sản phẩm quy hoạch từ năm 2020 đến nay, gồm các văn bản về việc: (1) Tài trợ sản phẩm quy hoạch chi tiết; (2) Tài trợ sản phẩm quy hoạch và nghiên cứu đầu tư của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Onsen Fuji; (3) Tài trợ sản phẩm quy hoạch và nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam; (4) Tài trợ sản phẩm quy hoạch và khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Sơn Hải; (5) Tài trợ sản phẩm quy hoạch, khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư Khu đô thị mới đường Tây Minh Khai; (6) Tài trợ sản phẩm quy hoạch và khảo sát, nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư; (7) Chấp thuận tài trợ sản phẩm quy hoạch và khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư.

UBND tỉnh cũng bãi bỏ 17 văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ kinh phí quy hoạch tại TP. Bắc Kạn, huyện Ba Bể, một số xã của thành phố và các huyện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, dừng thực hiện các nội dung liên quan đến việc tài trợ lập quy hoạch tại thông báo Kết luận cuộc họp xem xét tiến độ và ý tưởng quy hoạch trên địa bàn huyện Ba Bể của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và các nội dung liên quan; thông báo Kết luận cuộc họp thống nhất việc lập và tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng khu vực hồ Nặm Cắt, xã Dương Quang (TP. Bắc Kạn) và các nội dung liên quan; thông báo Kết luận cuộc họp đôn đốc tình hình thực hiện tài trợ quy hoạch trên địa bàn tỉnh và các nội dung liên quan.

Lý do UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản trên là do việc tài trợ quy hoạch được thống nhất thực hiện theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trước đây, việc tài trợ quy hoạch được thực hiện theo hình thức tài trợ sản phẩm quy hoạch và tài trợ theo hình thức ký hợp đồng 3 bên giữa cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tài trợ quy hoạch và đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

Thực hiện theo Văn bản số 1154/BXD-QHKT ngày 7/4/2022 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, trong đó chỉ đạo việc tài trợ quy hoạch phải được thực hiện theo quy định. Theo đó, cơ quan lập quy hoạch phải lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch theo hình thức chỉ định thầu, đấu thầu… Do đó, cần thiết có một hình thức mới để tiếp nhận việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch.

Tỉnh Bắc Kạn bãi bỏ khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết tại huyện Chợ Mới.

Tỉnh Bắc Kạn bãi bỏ khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết tại huyện Chợ Mới.

Theo đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Việc bãi bỏ các văn bản chấp thuận tài trợ của UBND tỉnh Bắc Kạn không có nghĩa là không đồng ý cho các nhà tài trợ tiếp tục tài trợ kinh phí lập quy hoạch mà chỉ là chuyển hình thức từ tài trợ sản phẩm, tài trợ theo hình thức ký hợp đồng 3 bên sang hình thức chuyển kinh phí vào ngân sách nhà nước và phân bổ về cơ quan l quy hoạch thực hiện công tác lập quy hoạch.

Cụ thể, tại Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh, cơ quan nhà nước sẽ công khai danh mục các đồ án quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nhà đầu tư quan tâm sẽ đăng ký với cơ quan lập quy hoạch để được tài trợ kinh phí. Sau khi đăng ký, ký thỏa thuận hoặc biên bản ghi nhớ với cơ quan chuyên môn thì sẽ được cơ quan phê duyệt quy hoạch chấp thuận tài trợ. Sau đó, kinh phí tài trợ sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước và phân bổ về đơn vị lập quy hoạch để tổ chức lập quy hoạch theo quy định. Cách làm này đảm bảo đúng quy định pháp luật, nhà tài trợ không tham gia vào quá trình lập quy hoạch, tất cả các nhà tài trợ nếu quan tâm đều có thể đăng ký tài trợ, đảm bảo cơ quan Nhà nước kiểm soát được sản phẩm quy hoạch…

Việc thực hiện theo quy định mới nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, tuyệt đối không để lợi dụng công tác lập quy hoạch, lập điều chỉnh quy hoạch để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, đầu cơ, trục lợi, sử dụng đất đai lãng phí, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Vì vậy, tất cả các văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ thực hiện theo hình thức tài trợ sản phẩm quy hoạch và tài trợ theo hình thức ký hợp đồng 3 bên trước đây đối với tỉnh Bắc Kạn đã không còn phù hợp nên cần phải bãi bỏ cho đúng với quy định./.

(Còn nữa)

Quý Đôn

Xem thêm