Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm tình hình công tác tuyên giáo tại xã Mỹ Phương

Chiều 20/7, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn do đồng chí Trần Thị Lộc- Trưởng ban chủ trì, có buổi làm việc với Đảng ủy xã Mỹ Phương (Ba Bể) để nắm tình hình thực hiện công tác tuyên giáo tại xã.

aâ
 

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Mỹ Phương, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội tại xã được thực hiện thường xuyên; Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đều tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bên cạnh những thuận lợi, xã còn gặp một số khó khăn như: Đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp gặp khó khăn; đơn thư khiếu kiện vượt cấp vẫn còn xảy ra; một số người dân trên địa bàn chưa có kỹ năng tiếp cận thông tin trên mạng xã hội…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy xã Mỹ Phương báo cáo làm rõ thêm một số nội dung trong công tác tuyên giáo như: Việc tuyên truyền triển khai các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Đảng; việc nắm bắt dư luận xã hội...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Lộc ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo của Đảng ủy xã Mỹ Phương trong 6 tháng đầu năm; đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục nắm diễn biến tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Xây dựng và duy trì các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022./.

Việt Bắc

Xem thêm