Na Rì đạt nhiều kết quả khả quan nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, kinh tế - xã hội của huyện Na Rì có chuyển biến tích cực. Đảng bộ huyện đặt quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
Na Rì có thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.

Na Rì có thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.

Nhiều kết quả khả quan

Kim Lư là một trong hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh vào năm 2020. Để phát huy thành quả đạt được và tiếp tục nâng cao đời sống của người dân, xã đã cụ thể hóa chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp thành những phần việc cụ thể, triển khai đến cơ sở và nhận được hưởng ứng tích cực từ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Vì thế, đến thời điểm này, Kim Lư đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đa số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối với các chỉ tiêu chưa đạt và dự ước đạt thấp, xã đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng phát huy thế mạnh, nội lực có sẵn tại địa phương, triển khai thực hiện các dự án, xây dựng các mô hình hỗ trợ người dân thoát nghèo, tăng thu nhập.

Miến dong Tài Hoan là sản phẩm OCOP 5 sao của huyện Na Rì, đã xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Miến dong Tài Hoan là sản phẩm OCOP 5 sao của huyện Na Rì, đã xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Đồng chí Lâm Văn Tinh, Bí thư Đảng ủy xã Kim Lư cho biết: "Đến thời điểm này cơ bản các chỉ tiêu đã đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần tạo thêm động lực để Kim Lư phát triển. Sự quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên, đồng lòng của người dân là nhân tố quan trọng để Kim Lư thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ xã hướng đến".

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Na Rì đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Công tác xây dựng Đảng; cải cách hành chính; công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; lĩnh vực nông, lâm nghiệp, dịch vụ.

Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em luôn được huyện Na Rì quan tâm.

Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em luôn được huyện Na Rì quan tâm.

Trong 50 mục tiêu chủ yếu đề ra đầu nhiệm kỳ, đến nay huyện có 37/50 mục tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội, 13/50 mục tiêu chưa đạt chủ yếu là các mục tiêu phấn đấu đạt đến cuối nhiệm kỳ.

Hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện được tăng cường, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền đạt được những kết quả tích cực; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể được củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Dồn lực vào các chỉ tiêu dự ước đạt thấp

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX qua nửa nhiệm kỳ cũng còn những hạn chế cần được khắc phục, cụ thể: Một số chỉ tiêu chính, chỉ tiêu thành phần chưa đạt so với kế hoạch đề ra như: Diện tích canh tác đạt giá trị 100 triệu đồng/ha/năm, diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm dần qua các năm; kế hoạch thực hiện nông thôn mới còn khó khăn; công tác nắm bắt tình hình ở một số cơ sở chưa kịp thời…

Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn, được huyện Na Rì tập trung phát triển trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện.

Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn, được huyện Na Rì tập trung phát triển trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện.

Đồng chí Nông Văn Hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Na Rì cho biết: "Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra, chúng tôi xác định nửa cuối nhiệm kỳ sẽ ưu tiên dồn lực vào những chỉ tiêu dự ước đạt thấp như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo.

Nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn của Na Rì với nhiều tiềm năng và lợi thế. Địa phương đang tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, như: Gừng, kiệu, khoai tây, dê, lợn bản địa, bí xanh, bí đỏ, ngô ngọt, gà thịt, dược liệu... Đây là những hướng đi quan trọng để các địa phương trong huyện giảm nghèo nhanh và bền vững, có thêm nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Ở các lĩnh vực khác, huyện Na Rì cũng đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả, gắn với những việc làm cụ thể, phù hợp với từng địa phương, đơn vị; phát huy vai trò của người đứng đầu, khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm... Với quyết tâm chính trị cao, Na Rì nỗ lực phấn đầu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, góp phần nâng cao đời sống cho người dân"./.

Xem thêm