Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị K.73

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 16/7, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K.73 cho 80 học viên, khóa học 2021 – 2023, hệ không tập trung.
Các học viên có thành tích cao trong học tập được tặng Giấy khen.

Các học viên có thành tích cao trong học tập được tặng Giấy khen.

Sau gần hai năm học tập và rèn luyện, các học viên được nghiên cứu những kiến thức cơ bản về: Lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước; công tác dân vận; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; hệ thống kiến thức về quản lý kinh tế; quan hệ quốc tế, lịch sử địa phương…

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được cấp bằng Trung cấp lý luận chính trị, trong đó có 20 học viên xếp loại giỏi (25%); 60 học viên xếp loại khá (75%), 100% học viên xếp loại rèn luyện ở mức tốt.

Nhân dịp này, 08 học viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và rèn luyện được Trường Chính trị tỉnh tặng Giấy khen./.

Xem thêm