Biểu dương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015- 2020

Sáng 15/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ tư, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và biểu dương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015 - 2020. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Sáng 15/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ tư, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và biểu dương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015 - 2020. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của HĐND, UBND tỉnh, hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy dân chủ, đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy vai trò tự quản, ý chí tinh thần sáng tạo, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trọng tâm 6 tháng cuối năm, bên cạnh công tác tuyên truyền, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tập trung hướng dẫn, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Ban công tác mặt trận thôn. Có giải pháp cụ thể nhằm phát huy tính sáng tạo, vai trò tự quản, đoàn kết trong tổ chức sản xuất. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động…

Báo cáo tổng kết thực hiện phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 – 2020 khẳng định, qua 5 năm thực hiện, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể phát động. Qua đó xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, được Chính phủ, MTTQ Việt Nam, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua.

Bên cạnh kết quả đạt được, các phong trào thi đua do MTTQ phát động thời gian qua còn một số hạn chế như: Việc tuyên truyền các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa duy trì thường xuyên, chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm, thiếu tính thuyết phục. Một số nơi thi đua còn mang tính hình thức, tác dụng và hiệu quả thực tiễn chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, công tác sơ kết, tổng kết chưa sâu... Giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ tỉnh đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, như: Tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với các chủ đề thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Tăng cường vận động các tầng lớp Nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo, thi đua thực hiện các công trình, sản phẩm, việc làm có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ở khu dân cư, đảm bảo quốc phòng - an ninh…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015-2020.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị MTTQ tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để đổi mới rõ nét hơn công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc, những kiến nghị chính đáng, các khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu. Với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của Nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh cần khẳng định rõ hơn vai trò, bản lĩnh của mình, thực sự là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền; tiếp tục hướng dẫn, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục phối hợp tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII; phát động phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào hiệu quả, thiết thực hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian tới…

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của tỉnh.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua của MTTQ giai đoạn 2015 - 2020.
Lãnh đạo MTTQ tỉnh trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua của MTTQ giai đoạn 2015 - 2020.

Dịp này, UBND tỉnh trao tặng 02 Kỷ niệm chương Vì sự phát triển tỉnh Bắc Kạn cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 09 tập thể và cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; 53 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020./.

Việt Bắc

Xem thêm