Bộ Thông tin và Truyền thông:

Bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022

Ngày 06/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 với sự tham dự của gần 800 đại biểu là lãnh đạo đơn vị chuyên trách CNTT của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT, chuyển đổi số.

Bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng trao đổi tại khóa bồi dưỡng.

Tại khóa bồi dưỡng, các đại biểu nghe trao đổi các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong năm 2022; hướng dẫn một số nội dung quan trọng về xây dựng nghị quyết của cấp ủy, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy thực hiện chuyển đổi số; hướng dẫn các nội dung về quản lý hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; bảo đảm an toàn thông tin mạng; triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia; đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu…

Những nội dung trao đổi tại khóa bồi dưỡng sẽ góp phần giúp lãnh đạo các đơn vị nắm bắt kịp thời các định hướng và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số trong năm 2022, từ đó tham mưu tổ chức triển khai chuyển đổi số tại cơ quan, địa phương mình./.

Thu Hiền (Sở TT&TT Bắc Kạn)

Xem thêm