Cần sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị của hộ ông Phạm Ngọc Út

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Phản ánh với phóng viên Báo Bắc Kạn, hộ ông Phạm Ngọc Út và vợ là bà Ma Thị Thúy ở tiểu khu 6, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể mong muốn làm rõ việc chậm trễ của cơ quan chức năng trong giải quyết kiến nghị liên quan đến đất đai của gia đình. 
Vị trí phần đất mà bà Ma Thị Thúy cho rằng dự án đã hoàn thành nhưng không sử dụng đến, cần trả lại cho gia đình.

Vị trí phần đất mà bà Ma Thị Thúy cho rằng dự án đã hoàn thành nhưng không sử dụng đến, cần trả lại cho gia đình.

Theo ông Út cho biết: Gia đình có thửa đất tại tiểu khu 4, thị trấn Chợ Rã, nằm trong phạm vi thu hồi đất để thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng vùng nguy cơ sạt lở cao thị trấn Chợ Rã” đã được UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi. Sau khi hoàn thành các hạng mục của dự án, còn một phần đất của gia đình mà dự án không sử dụng đến nên gia đình đã đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn và cấp có thẩm quyền làm thủ tục hoàn trả lại phần đất này. Theo văn bản thống nhất ngày 31/12/2021, nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, ghi nhận và sẽ đề nghị UBND tỉnh xem xét. Tuy nhiên, đã 02 năm trôi qua nhưng đến nay việc hoàn trả đất dự án không sử dụng đến vẫn chưa được trả lại cho gia đình.

Qua tìm hiểu được biết, năm 2010, UBND tỉnh Bắc Kạn có Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 về việc thu hồi và giao đất cho UBND huyện Ba Bể để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Đầu tư xây dựng vùng nguy cơ sạt lở cao thị trấn Chợ Rã, tổng diện tích thu hồi là 95.542m2. Nhưng dự án chưa thể triển khai do thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 24/02/2011. Để phù hợp nhu cầu dự án và nguồn vốn được giao, năm 2017 dự án được điều chỉnh bằng Quyết định 284/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn ngày 09/3/2017, diện tích giảm còn 75.526m2 (điều chỉnh lần 1); quá trình thực hiện đến năm 2021 dự án tiếp tục được điều chỉnh bằng Quyết định 2485/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 17/12/2021 giảm tổng diện tích xuống còn 68.444m2 (điều chỉnh lần 2).

Theo Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 thì hộ ông Phạm Ngọc Út và bà Ma Thị Thúy có đất nằm trong phạm vi thu hồi của dự án là 3.552m2. Sau khi điều chỉnh lần 1 phần diện tích đất dự án không sử dụng đến đã bàn giao trả lại cho gia đình 243m2 (diện tích đất còn lại nằm trong dự án của hộ gia đình giảm xuống còn 3.309m2). Sau khi điều chỉnh lần 2 tiếp tục bàn giao trả lại cho gia đình 1.745m2 (giảm diện tích đất còn lại của gia đình nằm trong dự án xuống còn 1.564m2).

Về phương án bồi thường của hộ gia đình ông Phạm Ngọc Út và bà Ma Thị Thúy được UBND huyện Ba Bể thực hiện theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 để tiến hành bồi thường phần đất nằm trong phạm vi dự án còn lại của hộ gia đình là 1.564m2 với giá trị đền bù là 20.318.000 đồng (trong đó, bồi thường đất là 14.208.000 đồng, bồi thường cây cối là 6.110.000 đồng). Tuy nhiên, gia đình ông Phạm Ngọc Út và bà Ma Thị Thúy mới chỉ nhận tiền bồi thường về cây cối, chưa nhận tiền bồi thường về đất.

Đến nay các hạng mục của dự án đã cơ bản hoàn thành, trong tổng số đất đã thu hồi của gia đình ông Phạm Ngọc Út, dự án chỉ lấy 491m2 sử dụng làm đường và hành lang đường. Phần diện tích còn lại là 1.073m2, thuộc phạm vi mái tatuy và đất đồi, gia đình ông Út đề nghị cấp có thẩm quyền trả lại cho gia đình sử dụng.

Trao đổi về việc này, lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể cho biết: Tiếp nhận ý kiến của hộ ông Phạm Ngọc Út và căn cứ các quy định của pháp luật, Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 22/12/2023 gửi UBND tỉnh Bắc Kạn xem xét, quyết định điều chỉnh diện tích đất đã thu hồi tại Quyết định 2485/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Khi được UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan trao trả phần diện tích không sử dụng đến cho hộ ông Phạm Ngọc Út và bà Ma Thị Thúy trong thời gian tới./.

Xem thêm