CHDCND Triều Tiên đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện

CHDCND Triều Tiên đang tập trung nâng cao sản lượng điện, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế nước này. Trong những năm cuối cùng của thế kỷ trước, mặc dù có tiềm lực to lớn, nền kinh tế Triều Tiên đã lâm vào thời kỳ khó khăn trầm trọng do bị cấm vận và thiên tai xảy ra liên tiếp. Sản lượng điện giảm mạnh do bão lũ làm ngập nhiều mỏ than và gây vỡ đập của nhiều nhà máy thủy điện.

CHDCND Triều Tiên đang tập trung nâng cao sản lượng điện, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế nước này. Trong những năm cuối cùng của thế kỷ trước, mặc dù có tiềm lực to lớn, nền kinh tế Triều Tiên đã lâm vào thời kỳ khó khăn trầm trọng do bị cấm vận và thiên tai xảy ra liên tiếp. Sản lượng điện giảm mạnh do bão lũ làm ngập nhiều mỏ than và gây vỡ đập của nhiều nhà máy thủy điện.


Cuộc vận động gần đây nhằm nâng cao sức mạnh nền kinh tế đất nước càng làm tăng sức ép đối với việc sản xuất điện.


Ðể đáp ứng nhu cầu điện năng của đất nước, Ðảng Lao động Triều Tiên và Chính phủ CHDCND Triều Tiên thực hiện chính sách nhất quán là ra sức khai thác tiềm năng nhiệt điện và thủy điện, tận dụng hết mức công suất các nhà máy nhiệt điện hiện có và xây dựng các nhà máy thủy điện lớn, vừa và nhỏ ở khắp các địa phương trên cả nước. Ðặc biệt, ưu tiên xây dựng các nhà máy thủy điện, do nước này có tới 80% diện tích là các vùng đồi núi cùng nhiều sông, suối.


Trong vài năm gần đây, Nhà nước tập trung nỗ lực xây dựng một loạt nhà máy thủy điện lớn như Ri-e-song-gang, Sa-mu, Song-un Y-út, Uôn-san Y-út, Ni-ong-uôn... Một số nhà máy đã đi vào hoạt động. Ðồng thời, tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng các nhà máy điện vừa và nhỏ. Trong mười năm, tính đến năm 2007, hàng trăm nhà máy điện vừa và nhỏ đã được xây dựng trên khắp cả nước, đưa tổng sản lượng điện tăng hơn mười lần so với năm 1997.


Cuộc vận động toàn quốc xây dựng các nhà máy điện đang đạt được mục tiêu đề ra là sự tiến bộ trong việc phát triển công nghiệp năng lượng của Triều Tiên. Hiện tại, hàng trăm nhà máy công nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp ở các địa phương đang tiến hành sản xuất bằng chính nguồn điện năng do địa phương sản xuất. Tỉnh Gia-gang ở phía bắc đã tự cung ứng hoàn toàn nhu cầu điện năng của tỉnh này nhờ các nhà máy điện vừa và nhỏ được xây dựng trên địa bàn tỉnh.


Các thành tựu bước đầu trong việc xây dựng các nhà máy điện ở CHDCND Triều Tiên cho thấy quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Triều Tiên giải quyết vấn đề đáp ứng nhu cầu điện năng của đất nước trong những năm sắp tới nhằm không ngừng nâng cao sức mạnh của nền kinh tế quốc dân.
 

Theo Báo NhânDân

Xem thêm