Chợ Đồn: Tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Thực hiện kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn, qua rà soát, thống kê danh sách, toàn huyện Chợ Đồn có 5.078 trẻ em đủ điều kiện tiêm chủng trong đợt này.

Trẻ em thị trấn Bằng Lũng được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
Trẻ em thị trấn Bằng Lũng tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Huyện đã tiếp nhận 1.000 liều vắc xin của tỉnh phân bổ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, triển khai tiêm tại 20 điểm. Từ ngày 23 - 25/4, huyện đã tổ chức tiêm ở thị trấn Bằng Lũng và các xã Phương Viên, Đồng Thắng, Yên Phong với tổng số liều vắc xin đã tiêm là 559 liều, triển khai tiêm theo hình thức cuốn chiếu.

Để đạt mục tiêm chủng an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ, trước đó huyện Chợ Đồn đã ban hành kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn; tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên y tế tại các tuyến về quy trình tiêm cho trẻ; tổ chức tuyên truyền về chủ trương, sự cần thiết, nguyên tắc tiêm vắc xin cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi.  Đến nay công tác tiêm chủng trên địa bàn diễn ra thuận lợi, huyện đã chủ động các phương án xử lý sự cố, các trường hợp nếu có biểu hiện sốc phản vệ sau tiêm./.

Thu Trang

Xem thêm