Chợ Mới: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người lao động

Ngày 07/8, Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, Hội đồng PBGDPL huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 110 công nhân lao động tại 07 doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu Công nghiệp Thanh Bình.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền
Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại hội nghị, người lao động đã được nghe báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến các quy định cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động liên quan trực tiếp tới người lao động, như: Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động; chế độ bảo hiểm tai nạn lao động; chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động…

Thông qua đó, giúp người lao động nắm rõ hơn các quy định, chính sách về an toàn, vệ sinh lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình lao động, sản xuất./.

Huyền Thương

Xem thêm